Socjologia - strona 2

note /search

Socjologia - Rzeczywistość społeczna

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • Socjologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 8407

Są to: socjologia jako nauka o zbiorowościach, socjologia jako nauka empiryczna ? metody, techniki i narzędzia badawcze, jednostka ludzka w społeczeństwie i organizacji, struktury społeczne, więź społeczna, kultura, społeczeństwo i obyczaje, socjologiczna koncepcja osobowości człowieka, interakcja ...

Pojęcia kluczowe - pytania i odpowiedzi

 • Socjologia
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 5649

(1) Charyzma to: c) forma legitymizacji władzy (2) Antysemityzm to: e) wszystko to razem (3) Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której? b) jest reakcją na zmiany w środowisku której dotyczy (4) Górnicy to: d) kategoria zawodowa (5) Stereotyp to: c) uproszczon...

Dyskurs, władza, społeczeństwo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1778

Socjologia 22.11.2011. Zygmunt Bauman - Żyjąc w czasie pożyczonym cd poprzedniego wykładu prawo - jako system normatywny - istotny element regulujący życie społeczne - proces jurydyzacji życia społecznego - coraz więcej obszarów życia społecznego jest regulowanych przez prawo - wiek XX - wi...

Fundamentalizm jako odpowiedź na zmiany globalne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1876

S13, 17.01.2012 FUNDAMENTALIZM JAKO ODPOWIEDZ NA ZMIANY GLOBALNE PROBLEMY FUNDAMENTALIZMU: jako zjawisko zewnętrzne jako odpowiedz na globalizacje i zajmujemy się JAKO ODPOWIEDZ NA GLOBALIZACJĘ Dwa rodzaje fundamentalizmu: świecki - ...

Globalizacja - gospodarka zglobalizowana

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1960

GLOBALIZACJA 3 fale globalizacji pierwsza wraz z odkryciami XV w./XVI w. rewolucja przemysłowa w Anglii - zajmowała w swoich koloniach 20% lądów na świecie po1989r., po rozpadzie ZSRR, zanikają wszelkie bariery handlowe GLOBALIZACJA MA CHARAKTER HIERARCHICZNY centrum - tworzą wielkie metropolie...

Historia, nurty socjologii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4606

4.10.2011 SOCJOLOGIA wykład 1 Człowiek istota społeczna- homo socius, Arystoteles człowiek jest produktem społeczeństwa człowiek nie może się rozwijać poza społeczeństwem dziecko w dżungli, po 2 latach się nie przystosuje do normalnego ż...

Kontrola społeczna - Sankcje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1974

Socjologia 5 15.11. kontrola społeczna to: społeczny system sankcji pozytywnych (nagrody) i negatywnych (kary, grzywny) oraz agend stosujących takie sankcje. normy kulturowe wytworzone przed daną grupę są respektowane, Alexis de Tocqueville internalizacja norm: oznacza, że normy traktujemy jako...

Kultura - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2345

MANIFEST FEMINISTYCZNY - polski feminizm ma wiele wspólnego z walką o niepodległość więc ma inną barwę niż w krajach anglosaskich, bo tam był ściśle związany z liberalizmem, a u nas z brakiem państwowości. Wollstonecraft prawa polityczne - naj...

Państwo, naród

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1771

DOKOŃCZENIE ALTERGLOBALISTÓW WSPÓŁCZESNY KAPITALIZM James Tobin - 1% od wszelkich transakcji kapitałowych - głównie wymiany waluty zjawisko deprywacji - kiedy się rodzą protesty? Kiedy krzywe: aspiracji i możliwości zaspokojenia tych aspiracji się rozchodzą, im większy rozdźwięk między tymi krz...

Rodzina, rola społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3549

Socjologia 3 Zjawiska, które zmieniają rodzinę: wiek XIX - „WIEK PRAW”, - szczególnie prawo kobiet rodzi się większe poczucie podmiotowości → rola zawodowa kobiet dzieci traktowane jako WARTOŚĆ AUTOTELICZNA (wartość sama w sobie) wcześniej instrumentalnie traktowane, wzrosła liczba gospodarst...