Prawo cywilne - strona 2

note /search

Prawo Cywilne - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4627

3 Księga KC- Zobowiązania Normuje stosunki zobowiązaniowe, które powstają między wierzycielem i dłużnikiem, dając temu pierwszemu prawa podmiotowe względne, skuteczne względem dłużnika. Zobowiązanie (Stosunek zobowiązaniowy) stosunek cywilnoprawny między dłużnikiem a wierzycielem dłużnik jako pod...

Czynności prawne i oświadczenie woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1848

• Czynności prawne – czynności dokonywane przez określone osoby w celu wykonania skutków prawnych.  • Oświadczenie woli – sposób komunikowania czynności prawnych.  Wola:  • Wola wewnętrzna – to, co dana osoba chce zrobić.  • Wola zewnętrzna – uzewnętrznienie woli wewnętrznej.  • Kiedyś – liczyła ...

Przedawnienia i zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3360

Przedawnienia.  Przedawnienie:  • Po określonym czasie zobowiązany może uchylić się od spełnienia świadczenia.  • Nie powoduje wygaśnięcia umowy, umowa cały czas obowiązuje i jest ważna.  • Uprawniony wciąż może żądać wykonania świadczenia, ale zobowiązany może się od tego uchylić.  • Zobowiązani...

Osoby fizyczne i rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

Prawo:  • prawo publiczne – prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne. Charakteryzuje je  nierówność  stron.  • prawo prywatne – prawo cywilne. Charakteryzuje je równość stron.  Prawo cywilne:  Źródła:  Kodeks Cywilny:  • część I. ogólna – art. 1 – 125.  • część II. prawo rzeczowe –...

Prawo cywilne - wykłady - Podmioty prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 3325

W 5,6 (04.11.2010, 18.11.2010) PRAWO CYWILNE ŹRÓDŁO P. CYWILNEGO W POSLCE: Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r. obowiązujący od 1 stycznia 1965r. 1 Księga KC - Część ogólna Ta część KC zawiera normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czyn...

Wykaz ustaw na egzamin z prawa cywilnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3220

Wykaz ustaw ,  do których mogą odnosić się zadania na egzaminie z przedmiotu   Prawo cywilne I – część ogólna i prawo zobowiązań    1.  Kodeks cywilny  2.  Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (w zakresie reguł intertemporalnych)  3.  

Prawo cywilne - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 6482

DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD I WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO Pojecie prawa cywilnego  prawo cywilne jako gałąź prawa;   przedmiot i metoda regulacji  pojęcie stosunku cywilnoprawnego  prawo cywilne a prawo prywatne i publiczne  cechy prawa prywatnego  struktura prawa ...

Podmioty stosunków cywilno-prawnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3514

DR K ATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD III PODMIOTY STOSUNKÓW  CYWILNOPRAWNYCH, CZ. II Osoby prawne Osoby prawne  – pojęcie i funkcje  osoba prawna jako rodzaj jednostki organizacyjnej - podstawy wyróżnienia jednostki organizacyjnej  osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego (art. 1...

Podmioty stosunków cywilno-prawnych - Osoby fizyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

WYKŁAD II Podmioty stosunków cywilnoprawnych,  część I :  Osoby fizyczne Podmioty stosunków cywilnoprawnych  osoby fizyczne      art. 1 k.c.  osoby prawne  tzw. ułomne osoby prawne - art. 33 1 k.c. jednostki organizacyjne, nie będące osobami  prawnymi, ale posiadające zdolność prawną Regulacja p...

Przedmioty stosunków cywilno-prawnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 6426

DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI  WYKŁAD IV Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Przedmiot stosunku cywilnoprawnego  zachowanie się stron stosunku (dozwolone, nakazane  lub zakazane), regulowane normami prawa cywilnego  oraz obiekty, których to zachowanie dotyczy  przedmiot prawa podm...