Czynności prawne i oświadczenie woli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne i oświadczenie woli - strona 1 Czynności prawne i oświadczenie woli - strona 2 Czynności prawne i oświadczenie woli - strona 3

Fragment notatki:


• Czynności prawne – czynności dokonywane przez określone osoby w celu wykonania skutków prawnych.  • Oświadczenie woli – sposób komunikowania czynności prawnych.  Wola:  • Wola wewnętrzna – to, co dana osoba chce zrobić.  • Wola zewnętrzna – uzewnętrznienie woli wewnętrznej.  • Kiedyś – liczyła się tylko wola wewnętrzna, przez nadużycia, najważniejsza stała się wolna  zewnętrzna.  • Teraz – pierwszeństwo woli zewnętrznej – ochrona zaufania innych osób, pewności obrotu, ale w  sytuacjach  spornych – obiektywizacja woli wewnętrznej.  Czynności prawne:  • Jednostronna czynność prawna – wywołuje skutki prawne, w wyniku złożenia tylko jednego  oświadczenia woli,  jednej osoby.  • Wielostronna czynność prawna – wywołuje skutki prawne, w wyniku złożenia oświadczenia woli przez  dwie  osoby:  ◦ Dwustronna czynność prawna – np. kupno – sprzedaż.  Oświadczenie woli:  • Moment złożenia następuje, kiedy zostaje ono doręczone drugiej stronie, tzn. że zostało  zakomunikowane  drugiej osobie w taki sposób, że ona mogła zapoznać się z jego treścią.  • Moment dostarczenia oświadczenia woli – następuje, gdy odbiorca ma możliwość zapoznania się z jego  treścią  – chwila, gdy list wpada do skrzynki, mail trafia na serwer odbiorcy.  ◦ Wyjątek – z chwilą wysłania dot. konsumentów – możliwość odstąpienia od umowy, jeśli jej  podpisanie  następuje poza miejscem...)  ◦ Odwołanie oświadczenia woli – najpóźniej doręczone wraz z oświadczeniem.  • Forma oświadczeń woli:  ◦ Dowolna, ale musi w dostateczny sposób komunikować treść oświadczenia z zastrzeżeniem wyjątków  przewidzianych w ustawie.  ◦ Pisemna zwykła:  ▪ Opatrzone własnoręcznym podpisem – ma identyfikować osobę, ma być pod treścią oświadczenia  woli.  ▪ Oświadczenie w postaci elektronicznej – opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.  • Rygor trudności dowodowej.  ◦ Pisemna kwalifikowana:  ▪ Forma z datą pewną – poświadczone z określoną datą, przez np. notariusza, albo wymieniona w  dokumencie urzędowym, z chwilą śmierci danej osoby.  ▪ Forma z poświadczeniem podpisu – np. notariusz nadaje na taki dokument klauzulę własnoręczności  podpisu.  ▪ Akt notarialny – sporządzany jest w uroczystej formie, tylko przez notariusza, który przed  podpisaniem  musi go przeczytać, oryginał zostaje u notariusza, strony otrzymują odpisy.  • Rygor nieważności.  Niedochowanie tych form powoduje negatywne skutki prawne:  • Rygory – wynikają z treści czynności prawnej, lub z ustawy. 

(…)

…, ale na czyjąś rzecz, musi przenieść nabytą rzecz dalej.
• Błąd.
◦ Oświadczenie woli złożone jest pod wpływem błędu, kiedy inna jest rzeczywistość, a inne jest
odwzorowanie rzeczywistości w postrzeganiu składającego oświadczenie.
▪ dotyczy przedmiotu – ad rem.
▪ dotyczy osoby – ad personam – np. idę do lekarza, a porady udziela mi znachor wyglądający na
lekarza.
◦ Błąd musi być:
▪ Istotny – subiektywny…
… się za zaproszenie do
zawarcia umowy,
a nie ofertę.
Zawarcie umowy:
Oferent kieruje ofertę do oblata (adresata oferty).
• Oferentowi zostaje doręczone oświadczenie woli oblata o przyjęciu oferty.
◦ Odwołanie – wg zasad ogólnych (doręczone najpóźniej wraz z oświadczeniem woli).
Oferta w postaci elektronicznej:
• Oferent kieruje ofertę do oblata (adresata oferty).
• Oblat ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz