Podpis elektroniczny

note /search

Podpis elektroniczny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Technologie informacyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1897

Grabiński. Notatka składa się z 10 stron. Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz...

Informatyka w administracji- kolokwium 2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1813

.) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)kto może żądać unieważnienia podpisu elektronicznego, nie licząc posiadacza podpisu i jego wydawcy...

Podpis cyfrowy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

Podpis cyfrowy Podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania autentyczności...

Informatyka w administracji- kolokwium 6

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1708

elementy kwalifikowanego certyfikatu, podpisu elektronicznego. Wskaż pięć danych sensytywnych (artykuł 27...