Podpis elektroniczny - omówienie - Kryptografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podpis elektroniczny - omówienie - Kryptografia - strona 1 Podpis elektroniczny - omówienie - Kryptografia - strona 2

Fragment notatki:

Podpis elektroniczny
Kryptografia - dziedzina zajmująca się ukrywaniem informacji, ochroną poufności danych, czy też ograniczeniem ilości odbiorców określonych wiadomości.
Klucz - zbiór danych, wykorzystywanych przez algorytm kryptograficzny do szyfrowania i deszyfrowania informacji.
Szyfrowanie symetryczne - metoda szyfrowania, w której do szyfrowania i rozszyfrowania informacji używa się tego samego klucza.
Szyfrowanie asymetryczne - metoda szyfrowania wykorzystująca matematyczne powiązani pomiędzy dwoma kluczami: jednym do szyfrowania, drugim do odszyfrowania wiadomości.
Podpis elektroniczny - wirtualny odpowiednik podpisu odręcznego, będący specyficznym ciągiem znaków, którego prawdopodobieństwo podrobienia jest bliskie zeru.
Bezpieczny podpis elektroniczny- (pojęcie wprowadzone przez ustawę o podpisie elektronicznym) podpis elektroniczny, który po spełnieniu szeregu wymagań opisanych w ustawie o podpisie elektronicznym, jest równoważny podpisowi odręcznemu.
Klucz publiczny (klucz jawny) - jeden z pary kluczy wykorzystywany do szyfrowania asymetrycznego.
Certyfikat - powiązanie tożsamości osoby podpisującej z danymi służącymi do weryfikacji podpisu elektronicznego - drugiego klucza z pary kluczy kryptograficznych szyfrowania asymetrycznego - klucza publicznego. Wydawany jest dla konkretnej osoby przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Zawiera klucz publiczny właściciela i uwiarygadnia informację o jego tożsamości. Centrum Certyfikacji - zaufana organizacja wystawiająca i przechowująca certyfikaty, przyjmująca odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych w nich zawartych.
Punkt rejestracji (RA - Register Authority) - podmiot działający pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji, odpowiedzialny za weryfikację i rejestrację użytkowników przed wystawieniem certyfikatu. Jedno z Polskich Centrum Certyfikacji - PolCert - posiada 17 Lokalnych Punktów Certyfikacji rozmieszczonych w różnych miastach kraju.
X.5O9 - podstawowy standard certyfikatów w świetle podpisu elektronicznego, dotyczący ich formatów oraz unormowania technicznej struktury pozwalającej na wydawanie certyfikatów i współdziałania ich w oprogramowaniu różnych producentów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz