CZYNNOŚCI PRAWNE - OŚWIADCZENIE WOLI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CZYNNOŚCI PRAWNE - OŚWIADCZENIE WOLI - strona 1 CZYNNOŚCI PRAWNE - OŚWIADCZENIE WOLI - strona 2 CZYNNOŚCI PRAWNE - OŚWIADCZENIE WOLI - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI PRAWNE - OŚWIADCZENIE WOLI CZYNNOŚCI PRAWNE CZYNNOŚĆ PRAWNA- stan faktyczny, w skład którego wchodzi przynajmniej jedno oświadczenie woli i który powoduje powstanie, zmianę bądź ustanie stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki ( art. 58 ): - wyrażone w tym oświadczeniu woli, - wynikające z ustawy, - wynikające z zasad współżycia społecznego, - wynikających z ustalonych zwyczajów. OŚWIADCZENIE WOLI OŚWIADCZENIE WOLI- jest to element konstytutywny czynności prawnej a) Wolter ( "Instytucje", prawo niemieckie ): przejaw woli ludzkiej, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutku prawnego w postaci ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego. Nie jest to wypowiedź informacyjna. Liczy się psychologiczne nastawienie podmiotu woli. b) Są też teorie socjologizujące, kwestionujące istnienie woli- tu liczy się to, co oświadczone ( np. Radwański )- jest to wypowiedź lub zachowanie, które wg reguł znaczeniowych przyjętych w społeczeństwie wywołuje skutki prawne, czynności konwencjonalne. Podział oświadczeń woli: a) oświadczenia woli sensu stricto- celem ich jest zakomunikowanie woli innej osobie b) czynności woli- służą wprost do realizacji woli w kierunku wywołania skutku prawnego a) skierowane do oznaczonej osoby ( takie, które mają być złożone innej osobie ) - oferta, jej przyjęcie, wypowiedzenie, b) takie, które nie mają określonego adresata - testament Oświadczenie woli nie jest jednolite, jest wynikiem procesu. 1) AKT WOLI- WOLA WEWNĘTRZNA ( psychologiczna ) a) POBUDKA- wyobrażenia ( "trzeba by dokonać konkretnej czynności prawnej"- myśl ) b) MOTYWACJA- rozważanie za i przeciw, c) DECYZJA, 2) WOLA ZEWNĘTRZNA d) PRZEJAW WOLI- WYRAŻENIE DECYZJI NA ZEWNĄTRZ. W zasadzie akt woli i jego uzewnętrznienie tworzą nierozerwalną całość, zwaną oświadczeniem woli, które z punktu widzenia stanowi realizację woli osoby, oświadczenie to składającej. Wykładnia oświadczeń woli- Może się jednak zdarzyć, że pomiędzy aktem woli i jego przejawem istnieje niezgodność. Powstaje pytanie, co w takim wypadku ma znaczenie decydujące? a) wg teorii woli- rozstrzyga akt woli. b) wg teoria oświadczenia- rozstrzyga przejaw woli c) wg kompromisowej teorii zaufania przejaw woli decyduje wtedy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu, przede wszystkim ochrona zaufania adresata oświadczenia woli, który nie zna nieujawnionego na zewnątrz rzeczywistego aktu woli, tam natomiast , gdzie powyższe względy nie odgrywają roli ( np. przy testamencie ), rozstrzyga akt woli,

(…)

…- prawo polskie stoi na stanowisku TEORII DORĘCZNIA. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią ( §1 ),
Wyjątek: jeśli jest złożone w postaci elektronicznej, to złożone jest innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać…
… autora oświadczenia woli ),
- wyraźne- mową, pisemnie, znakami ,
- dorozumiane ( PER FACTU CONCLUDENTIA )- wszelkie inne zachowania mające być w danych okolicznościach rozumiane jako oświadczenia woli,
Wyrok SN z 1977- zakład gastronomiczny odpowiada za szkodę, gdy z charakteru zakładu wynika, że ludzie w szatni pozostawiają odzienia ( Szpunar w aprobującej glosie- dorozumiane oświadczenie woli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz