Podmioty stosunków cywilno-prawnych - Osoby fizyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty stosunków cywilno-prawnych - Osoby fizyczne  - strona 1 Podmioty stosunków cywilno-prawnych - Osoby fizyczne  - strona 2 Podmioty stosunków cywilno-prawnych - Osoby fizyczne  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD II Podmioty stosunków cywilnoprawnych,  część I :  Osoby fizyczne Podmioty stosunków cywilnoprawnych  osoby fizyczne      art. 1 k.c.  osoby prawne  tzw. ułomne osoby prawne - art. 33 1 k.c. jednostki organizacyjne, nie będące osobami  prawnymi, ale posiadające zdolność prawną Regulacja prawna osób fizycznych podstawowe akty prawne • Dział I Tytułu II Kodeksu cywilnego -„Osoby fizyczne” - zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, dobra   osobiste (rozdz. I  – art. 8-24) - miejsce zamieszkania (rozdz. II  – art. 25-28) - uznanie za zmarłego (rozdz. III – art. 29-32) • ustawa z 29.09.1986 r.  – Prawo o aktach stanu cywilnego  (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) • ustawa z 25.2.1964 r.  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Ustawa PrASC zakres regulacji  i znaczenie akt stanu cywilnego art. 1 - ustawa reguluje  sprawy związane z rejestracją urodzeń,  małżeństw oraz zgonów,  a także sprawy dotyczące innych  zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. art. 2 - rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach  stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz  zgonu. W księgach stanu cywilnego dokonuje się także innych  wpisów przewidzianych w odrębnych przepisach art. 3 - stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów  sporządzonych w księgach stanu cywilnego. art. 4 - akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w  nich stwierdzonych ; ich niezgodność z prawdą może być  udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Podstawowe kategorie podmiotowości prawnej • Zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i  obowiązków w sferze prawa cywilnego - nieodzowny atrybut każdego człowieka  (art.8 par.1 k.c.)  • Zdolność do czynności prawnych - zdolność do nabywania w drodze własnych  działań (czynności prawnych) praw i zaciągania  zobowiązań w sferze prawa cywilnego - posiadanie i zakres zd . do czynności prawnych  jest uzależnione od wieku oraz od faktu  ubezwłasnowolnienia osoby przez sąd Zdolność prawna osób fizycznych  zakres podmiotowy  - przysługuje każdemu człowiekowi bez względu na  wiek;   zakres czasowy  - okres od urodzenia do śmierci   zakres przedmiotowy  - jednakowy dla wszystkich osób fizycznych - obejmuje wszystkie prawa i obowiązki  cywilnoprawne - ograniczenia zdolności prawnej stanowią wyjątek i  są rzadko stosowane, np. art. 111 kro - pozbawienie 

(…)


- podstawowe źródła prawa

Kodeks cywilny: art 23-24 kc, art. 445, 448 kc
art. 23 kc - zasada cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, niezależnie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach
Konstytucja RP:
Np. prawna ochrona życia (art. 38);zakaz eksperymentów naukowych (w tym
medycznych) na człowieku, bez jego zgody (art. 39);zakaz tortur, okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania, karania oraz stosowania kar
cielesnych (art. 40);nietykalność osobista i wolność osobista (art. 41); prawo
do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz decydowania o własnym życiu osobistym (art. 47);zapewnienie
wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49); zapewnienie
nienaruszalności mieszkania (art. 50);


akty prawa międzynarodowego
Europejska Konwencja Praw Człowieka
… oraz stosowania kar
cielesnych (art. 40);nietykalność osobista i wolność osobista (art. 41); prawo
do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz decydowania o własnym życiu osobistym (art. 47);zapewnienie
wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49); zapewnienie
nienaruszalności mieszkania (art. 50);
 akty prawa międzynarodowego
 Europejska Konwencja Praw Człowieka…
… się akt urodzenia z adnotacją w
rubryce "Uwagi", że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się.
Problem zdolności prawnej dziecka poczętego

pojęcie nasciturusa

cele uregulowania sytuacji prawnej dziecka poczętego

stanowisko doktryny - podzielone

aspekt prawnoporównawczy -brak jednolitego podejścia prawnego

podstawowe rozwiązania prawne:
1. przyznanie dziecku poczętemu ogólnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz