Stosunek cywilno-prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek cywilno-prawny - strona 1 Stosunek cywilno-prawny - strona 2

Fragment notatki:

27.10.2010 Wykład 5 Przedmiotem stosunku cywilno- prawnego są określone zachowania podmiotu. Zachowanie podmiotu może się przejawić w działaniu, czyli aktywności (np. zwracaniu pożyczki, wybudowanie domu, udostępnianiu pomieszczeń) może się też przejawiać w zaniechaniu, czyli braku aktywności. Zaniechanie to powstrzymanie się od działań, które prawnie przysługują. W ramach przedmiotu stosunku cywilno-prawnego mogą występować stosunki majątkowe bądź osobiste. Stosunki majątkowe to takie, które za przedmiot mają wartości majątkowe, czyli pieniądze, rzeczy bądź prawo dotyczące majątku. Stosunki osobiste dotyczą dóbr osobistych człowieka. Dobra osobiste są związane z konkretną osobą, z jej cechami, nie mogą one być przedmiotem zbywania. Katalog dóbr osobistych jest wymieniony w sposób otwarty w art. 23 kodeksu cywilnego (kc). Dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalności mieszkania oraz twórczość naukową, artystyczną i wynalazców. Jeżeli dobro osobiste zostanie zagrożone cudzym działaniem, uprawniony może domagać się zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia dóbr osobistych uprawniony może domagać się naprawienia wyrządzonej tym szkody, w szczególności może domagać się, żeby sprawca złożył oświadczenie w odpowiedniej formie i odpowiedniej treści (publiczne przeprosiny, ubolewanie) Jeżeli skutkiem naruszenia dóbr osobistych została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowanemu należne jest tzw. odszkodowanie na zasadach ogólnych. Podmioty prawa cywilnego Podmioty prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne to wszyscy ludzie od urodzenia aż do śmierci. Człowiek nie jest podmiotem zdefiniowanym przez prawo. Z punktu widzenia prawa każdy człowiek wyposażony jest w zdolność prawną i (najczęściej) w zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawną nazywa się z chwilą urodzenia i trwa ona aż do śmierci i nie podlega jakimkolwiek wyłączeniom ani ograniczeniom. Zdolność do czynności prawnych - jest to sytuacja aktywna, gdzie osoba fizyczna może poprzez własne działanie nabywać uprawnienia i zaciągać zobowiązania. Od urodzenia do ukończenia 13 roku życia istnieje stan braku zdolności do czynności prawnych, mogą być jednak dokonywane tzw. drobne czynności życia codziennego np.kupno biletu, wafelka

(…)

… do czynności prawnych. W tym zakresie możliwe jest dokonywanie wszelkich czynności prawnych przez prawo niezabronione.
Prawo nie chroni naiwności i głupoty. Prawo jest dla ludzi roztropnych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz