Prawo

note /search

PRAWO CYWILNE - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2023

Prawo Cywilne Źródła prawa cywilnego Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r., obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. wielokrotnie nowelizowany. Kodeks cywilny dzieli się na cztery księgi, poświęcone kolejno: zagadnieniom ogólnym, własności i innym prawom rzeczowym...

Prawo administracyjne - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2275

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.) Treści programowe w zakresie prawa administracyjnego Podstawowe pojęcia. Prawo administracyjne. Administracja. Funkcje administracji. Administracja publiczna w Polsce. Pojęcie administracji publicznej. Organy administracji publicznej...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637

Prawo Wspólnotowe Wspólne wartości Unii Europejskiej ZASADY (wspólne dla państw członkowskich): Wolności Zasada wolności ma szczególne znaczenie w sferze rynku wew. leżąc u podstaw wszystkich jego wolności: *swobody przepływu towarów i osób *swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świa...

Egzamin - spółka kapitałowa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2191

Prawo gr II Prawdą jest że akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym akcjami imiennymi są zawsze akcje uprzywilejowane co do głosu wartość nominalna akcji nie może być niższa od wartości emisyjn...

Pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2401

Prawdą jest, że w spółce z o.o.: a. członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji b. możliwe jest wyłączenie wspólnika przez wszystkich pozostałych wspólników bez względu na sumę posiadanych przez nich aktywów c. możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej jednego wspólnika d. umowa ...

PRAWO AUTORSKIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2128

    PRAWO AUTORSKIE  UTWÓR –  każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek postaci,  niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.  Cechy utworów:   Oryginalność (nowość) – nigdy wcześniej nie został stworzony   Indywidualność – jest...

Normy, zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Normy Religijne Dobrego wychowania Moralne (większość przekształcono w prawne) Prawne Normy prawne - Zasady postępowania ustanowione i chronione przez Państwo Różnice między normami prawnymi a pozostałymi normami Rodzaj sankcji - za nieprzestrzeganie norm prawnych grozi sankcja prawna, Państwo...

Odpowiedzialność cywilna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1841

odpowiedzialność cywilna Obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo cywilne niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób Ma postać wyłącznie majątkową Zachodzi tylko wówczas gdy powstała szkoda Przybiera postać obowiązku naprawienia szkody Z reguły jest nieograniczoną odpowied...

Kolizje prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

Kolizje przepisów prawa Zbyt wiele przepisów. Występuje wtedy, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które się wzajemnie wykluczają. Dwie płaszczyzny • W czasie • W przestrzeni Kolizja w czasie- sprawa (stosunek prawny) uregulowana jest odmien...

Prawo rzeczowe - Posiadacz

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

Prawo rzeczowe Własność jest to najszersze prawo do rzeczy. Właściciel jest osobą uprawnioną a zobowiązanym w każdy inny podmiot. Strona pozytywna składa się z uprawnień Uprawnienia do posiadania rzeczy Uprawnienie do korzystania rzeczy Uprawnienie do