Normy, zdarzenia prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy, zdarzenia prawne  - strona 1 Normy, zdarzenia prawne  - strona 2 Normy, zdarzenia prawne  - strona 3

Fragment notatki:


Normy Religijne
Dobrego wychowania
Moralne (większość przekształcono w prawne)
Prawne Normy prawne - Zasady postępowania ustanowione i chronione przez Państwo Różnice między normami prawnymi a pozostałymi normami Rodzaj sankcji - za nieprzestrzeganie norm prawnych grozi sankcja prawna, Państwo stoi na ich straży Charakter dwustronny (obowiązkowo-roszczeniowy) - tylko normy prawne go posiadają, np.: norma alimentowa - istnieje osoba zobowiązana do płacenia oraz osoba która ma prawo do roszczenia o alimenty Budowa normy prawnej HIPOTEZA DYSPOZYCJA SANKCJA Precyzyjnie określa okoliczności, w której dana norma może być zastosowana Określa wymagane przez prawo sposoby zachowania się w warunkach zaistniałej hipotezy Określa zespół następstw, które grożą komuś kto zachowa się niezgodnie z dyspozycją w warunkach hipotezy Art. 202. § 1 KK.  Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. „ kto publicznie prezentuje treści pornograficzne” „ nie może narzucić ich odbioru osobie, która tego sobie nie życzy” w innym przypadku osoba taka „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” podział norm prawnych bezwzględnie obowiązująca (imperatywna) obowiązuje bezwzględnie każdego adresata normy niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań; nie dopuszcza innego zachowania, np.: Art. 13. § 1 KRiO  Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. względnie obowiązująca (dyspozytywna) obowiązuje adresatów normy, jeżeli nie wystąpią wskazane przez normę okoliczności, np.: Art. 866 KC (o spółce cywilnej) W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw Nakazująca zobowiązująca adresata do określonego zachowania pod groźbą zawartą w sankcji Art. 23 KH  (o spółce jawnej) Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zakazująca zabrania adresatowi określonego zachowania pod groźbą zawartą w sankcji Art. 108 KW Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 zł. albo karze nagany Upoważniające (zezwalające, kompetencyjne) upoważnia do postępowania, które jest zabronione(np.: nie wolno pozbawiać nikogo wolności ale policjant ma prawo pozbawić wolności przestępcę); daje prawo adresatowi do określonego zachowania i osiągania korzyści. Sankcją jest utrata korzyści płynących ze wskazanego prawa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz