Przepisy prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy prawa-opracowanie - strona 1 Przepisy prawa-opracowanie - strona 2 Przepisy prawa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo- zbiór norma ogólnych.
Odróżnia się normę prawą od przepisu prawnego.
PRZEPIS PRAWNY- podstawowa jednostka systematyzacyjna/redakcyjna tekstu prawnego; np. artykuł, paragraf, ustęp, litera, tiret (według zasad techniki prawodawczej nazwa najmniejszej możliwej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, oznaczanej krótką poziomą kreską przypominającą półpauzę, nieprawidłowo czasem nazywanego przez prawników również myślnikiem. Zgodnie z ZTP, tiret jest elementem wyliczenia, wchodzi w skład litery)
NORMA- wypowiedź (dyrektywa postępowania) rekonstruowana w oparciu o reguły wykładni z przepisów prawnych, która odpowiada na pytania:
Kto i w jakich okolicznościach?
Jak powinien się zachować?
NORMA a PRZEPIS PRAWNY- przykład:
Np. kodeks karny, art. 148
NORMA: § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. nie ma wysłowionej hipotezy- okoliczności, sędzia musi sięgnąć do innych PRZEPISÓW; by zrekonstruować hipotezę, należ sięgnąć do przepisów ogólnych kodeksu karnego (zastosowanie do części szczegółowej): okoliczności: pełnoletność, zabójstwo w afekcie itp.; {Przepisy:
ogólne
szczegółowe
przejściowe}
Może być tak, że:  jeden przepis wysławia jedną normę (np. przepis zachowania spokoju na sali sądowej),
 jeden przepis wysławia część normy prawnej (częściej),
 jeden przepis prawny wysławia kila norm częściowych (np. Kto mienie społeczne albo cudze mienie niszczy, uszkadza albo czyni niezdatnym do użytku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.niepełne normy: kto niszczy? Kto uszkadza? Kto czyni niezdatnym?; Ustanawia się normy, aby nadać znaczenie przepisom prawnym.
Wiele norm prawnych opatrzonych jest sankcją, które są związane z naruszaniem obowiązków.
Szereg koncepcji budowy norm: koncepcje struktury normy prawnej:
• Dwuczłonowe norma składa się z hipotezy i dyspozycji (np. art. 415 kodeksu cywilnego- "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia"); z hipotezy i sankcji (np. kto... pozbawienie wolności)
• Trójczłonowe: z hipotezy, dyspozycji i sankcji
• Normy sprzężonedwie normy, które mają różnych adresatów; pierwsza adresowana do adresata pierwotnego (hipoteza i dyspozycja) i wtórnego (hipoteza i dyspozycja, ale adresatem jest organ państwowy)
Norma prawna składa się z:


(…)


Prawo- zbiór norma ogólnych.
Odróżnia się normę prawą od przepisu prawnego.
PRZEPIS PRAWNY- podstawowa jednostka systematyzacyjna/redakcyjna tekstu prawnego; np. artykuł, paragraf, ustęp, litera, tiret (według zasad techniki prawodawczej nazwa najmniejszej możliwej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, oznaczanej krótką poziomą kreską przypominającą półpauzę, nieprawidłowo czasem nazywanego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz