Budowa normy prawnej- koncepcje - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa normy prawnej- koncepcje - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

1. Budowa normy prawnej.
Norma prawna jest jednostką logiczną aktu prawnego, konstruowana na gruncie przepisów prawnych, ustanowiona w odpowiednim trybie.
Koncepcje:
- struktura jednoelementowa - do budowy normy prawnej wystarczy dyspozycja.
- struktura dwuelementowa - hipoteza i dyspozycja (cywilne) lub dyspozycja i sankcja (karne)
- struktura trójelementowa - hipoteza, dyspozycja i sankcja.
Hipoteza - określa krąg adresatów, do których odnosi się norma i okoliczności, w jakich ma zastosowanie. Elementy podmiotowe - adresat, jego cechy, cel i sposób działania. Elementy przedmiotowe - stany, zjawiska, wydarzenia zewnętrzne w stosunku do adresata.
Dyspozycja - wyraża sposób powinnego zachowania się w sytuacji, gdy spełnione są warunki przedstawione w hipotezie. Formułowana jest, jako obowiązek lub uprawnienie.
Obowiązek prawny polega na tym, że norma prawna ustanawia dla danej klasy adresatów nakaz lub zakaz określonego zachowania się, działania lub zaniechania.
Uprawnienie wynika z zawartego w normie prawnej przyzwolenia na działanie powodujące skutki prawne. Podkreślić należy, że obowiązujące prawo wskazuje na cały szereg zachowań, które są w sposób wyraźny kwalifikowane, jako zachowania dozwolone.
Sankcja - wyraża konsekwencje prawne zachowania się niezgodnego z dyspozycją normy prawnej. Cele sankcji - resocjalizacja, prewencja ogólna i szczególna, izolacja od społeczeństwa.
Rodzaje sankcji:
Karna (represyjna):
- zwykła - grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności ( od 1 m-ca do 12 lat)
- szczególne - 25 lat pozbawienia wolności, dożywocie.
Środki karne:
- terminowe - pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania pojazdem.
- nieterminowe - przepadek przedmiotów, naprawienie szkody, nawiązka, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do wiadomości publicznej.
b) sankcja egzekucyjna - polega na przymusowym wykonaniu tego, co stanowiło niedopełniony obowiązek adresata np. przymusowa eksmisja z lokalu.
c) sankcja nieważności czynności prawnych (prawo cywilne i rodzinne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz