wykład - dyscyplina interdyscyplinarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - dyscyplina interdyscyplinarna - strona 1 wykład - dyscyplina interdyscyplinarna - strona 2 wykład - dyscyplina interdyscyplinarna - strona 3

Fragment notatki:

dyscyplina interdyscyplinarna - różne nauki oddają jej część swoich elementów m.in.:
- teoria państwa i prawa - zajmuje się budowaniem pewnych abstrakcyjnych konstrukcji o charakterze idealnym;
- historia państwa i prawa - zajmuje się tymi instytucjami, które już nie obowiązują, wyciąga wnioski by uniknąć błędów w przyszłości;
- historia myśli politycznej - koncepcje historyczne i współczesne (współczesność to reakcja na rewolucję francuską)
- dogmatyka prawa (dot. prawa obowiązującego w danym momencie i w danym państwie) - prowadzi badania prawno-porównawcze.
Metody analizy w nauce o państwie i prawie:
egzegetyczna - badanie znaczenia językowego danych słów
podejście polityczne - formułowanie celów, które chcemy zrealizować oraz drogi osiągnięcia celu (powinniśmy być świadomi skutków)
podejście systemowe - metoda analizy systemowej
wejście wyjście
gdy system nam nie odpowiada to chcemy go rozbić
podejście socjologiczne (w zakresie społeczeństwa)
podejście psychologiczne (projekcja psychologiczna)
podejście prawno-porównawcze
podejście prawno-historyczne
Termin prawo jest pojęciem wieloznacznym, wokół którego toczą się spory dotyczące fenomenu i funkcji jaki on wypełnia. Postawy zajmowane wobec zjawiska prawa dadzą się sprowadzić do dwóch podstawowych szkół:
szkoła prawno-naturalna - głównym założeniem tego kierunku jest przekonanie, iż poza normami prawa formułowanymi przez właściwe organy państwa są inne normy i reguły wyższego rzędu, istniejące niezależnie od woli ludzkiej , z którymi prawo stanowione w państwie winno być zgodne. Te nadrzędne normy to prawo natury (naturalne).
szkoła prawno-pozytywna - opiera się na założeniu, iż prawem jest zespół wypowiedzi o oczekiwanym przez państwo zachowaniu adresatów tych wypowiedzi. Zbiór uregulowań stworzonych przez władzę państwową jest jedynym wyznacznikiem zasad postępowania.
Prawo jest zespołem norm postępowania, z tym jednak, że na straży przestrzegania norm prawnych stoi państwo ustanawiające te normy.
Normy i przepisy prawne oraz relacje, które zachodzą między tymi poj

(…)

… odrzucić - norma to reguła, a przepis to wyrażenie językowe. Zdarza się, że słowa te używane są zamiennie, co nie jest właściwe - wynika to jedynie z maniery językowej.
przepis jako pojęcie wyłączne - w języku prawnym występuje jedynie pojęcie przepisu. Akty prawne sporządzane są w języku prawnym. Nie istnieje w nim pojęcie normy (takie pojęcie występuje jedynie w języku prawniczym
… izolacji od społeczeństwa (dyrektywa izolacji)
dyrektywa prewencji ogólnej (generalnej) - polega na tym, że ma wychowywać społeczeństwo poprzez ukazywanie, że popełnianie przestępstw się nie opłaca
dyrektywa izolacji
dyrektywa sprawiedliwej odpłaty (zemsta w imieniu prawa)
Katalog kar
grzywna - kara o charakterze majątkowym wymierzana w stawkach dziennych
ograniczenie wolności - najczęściej świadczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz