Prawo rzeczowe - Posiadacz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - Posiadacz - strona 1 Prawo rzeczowe - Posiadacz - strona 2

Fragment notatki:

Prawo rzeczowe
Własność jest to najszersze prawo do rzeczy. Właściciel jest osobą uprawnioną a zobowiązanym w każdy inny podmiot.
Strona pozytywna składa się z uprawnień
Uprawnienia do posiadania rzeczy
Uprawnienie do korzystania rzeczy
Uprawnienie do rozporządzania rzeczy Składa się (wyzbycie się własności, jej obciążenie, pomieszanie, połączenie)
Strona negatywna- polega na tym, że każdy inny podmiot nie będący właścicielem ma obowiązek nie ingerowania w sferę właściciela. Istnieją dwa sposoby nabycia własności wtórny i pierwotny.
Wtórny polega na tym, że własność przechodzi z jednej osoby na drugą. Następuje sukcesja prawa. Nikt nie może przenieść więcej praw aniżeli posiada. Pierwotny- własność do tej pory nie istniała. Powstaje na skutek połączenia pomieszania lub przeistoczenia rzeczy. Posiadanie- jest to stan faktyczny polegający na władaniu określoną rzeczą przez posiadacza.
Posiadaczem samoistnym jest właściciel, jako osoba która włada rzeczą jak właściciel
Posiadaczem zależnym jest ten, kto włada rzeczą, jako np. użytkownik, dzierżawca, najemca.
Umowy przenoszące własność nieruchomości
Umowa sprzedaży- przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki. Zamiana Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Darowizna - Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa o dożywocie - w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Rzeczy oznaczone co do tożsamości ( są jedne jedyne w swoim rodzaju i mają indywidualne cechy) i gatunku ( jest ich wiele mają cech powtarzalne) Do przeniesienia własności rzeczy wystarczy samo zawarcie umowy. Nie jest konieczne praktyczne wydanie rzeczy. Przeniesienie własności rzeczy oznaczony co do gatunku wymaga obok zawarcia umowy jej faktycznego wydania. Cechy przeniesienia własności nieruchomości

(…)

… czynności uzaleznia skuteczność od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
Zastrzezeniu mocą którego ten kto dokonuje danej czynności uzaleznia jej skuteczność od zdarzenia przyszłego i pewnego.
Akt notarialny- szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. 
Zasiedzenie- jest to zdarzenie prawne- jest to jednostronna czynność prawna i polega na tym, że posiadacz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz