Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

note /search

Współczesne systemy polityczne - wszytsko

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 10234
Wyświetleń: 16275

Notatka zawiera następujące zagadnienia: pojęcie systemu politycznego; istota, rodzaje i treść konstytucji; formy demokracji bezpośredniej; systemy wyborcze; istota, funkcje i typy partii politycznych, istota i typy systemów partyjnych; modele ustrojów współczesnego państwa; Zjednoczone Króle...

Biogram Clausewitza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Klasyczna Strategia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3878

...Clausewitz w swoim dziele wymienia główne środki obrony państwa. Kwestii obrony poświęcił cały rozdział szósty swojego dzieła. Zalicza ją do fundamentalnych kwestii w trakcie wojny. Pierwszym ze środków obrony, które wyliczył jest obrona krajowa. Autor twierdzi, że można ją zaliczyć jako ...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 4382
Wyświetleń: 10150

Skrypt na egzamin z Teorii Bezpieczeństwa 1.Współczesne megatrendy rozwoju cywilizacyjnego . - globalizacja ( swobodny przepływ ludzi, towarów, wiedzy) - społeczeństwo sieciowe - problemy demograficzne ( starzenie się społeczeństwa państw wysoko rozwiniętych, niekontrolowany przyrost ludności w...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2800
Wyświetleń: 7903

1. Społeczeństwo ryzyka (pojęcie, taksonomia, pojecie, rodzaje zagrożeń) 2. Środowisko bezp. (główne determinanty) 3. Pojęcie Strategii - podejście Klauzewicza i Sun Zi. 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe, wewnętrzne. 5. Human Security - 7 kat bezpieczeństwa omów; (szkoła kopenhadzka, jap...

Rekreacja konna II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rekreacja konna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197

Agroturystyka - jedna z form poza przyrodniczej działalności gospodarczej mieszkańców wsi. Związana z przyrodą, wędrówkami, szeroko objętą gamą poza przyrodniczych usług. Jedną z atrakcji agroturystycznych jest koń Wybór odpowiedniego koni...

Wyższa szkoła jazdy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rekreacja konna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

Wyższa szkoła jazdy Ujeżdżenie inaczej Praktyczne zastosowanie Dawniej: Szkolenie jeźdźieckie Wyszkolenie kawaleryjskie Dziś: Doskonalenie w sztuce jeździeckiej Podrzymanie tradycji Pokazy Hiszpańska Szkoła Jazdy 1572 r., Wiedeń 1729 r., Ujeż...

Opracowanie na egzamin - Turystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3458

Turystyka • Duże znaczenie ekonomiczne • Odmienność definicji i metod obliczeniowych • Największa gałąź gospodarki • UNWTO prognozuje - ponad 1,56 mld wyjazdów zagranicznych w 2020r. • W miarę stabilne tempo wzrostu Dlaczego warto rozpatrywać ekonomiczne aspekty turystyki?? • Duża rola w tworz...

Pytania na egzamin - Jajowód

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anatomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2100

Zestaw D - jajowód, trzustka, różnica między cewką moczową meżczyzny, a kobiety, zstąpienie jąder, cechy krążenia płodowego, jelito grub...

Anatomia - kości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anatomia
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5901

K ości tworzące staw kolanowy: rzepka, udowa, piszczelowa, S tałe elementy stawu - powierzchnie stawowe, torebka stawowa, jama stawowa, obrąbek stawowy, krążki stawowe, więzadła wewnątrzstawowe, kaletki maziowe N ieparzyste kości mózgoczaszki - czołowa, sitowa, potyliczna, klinowa Droga

Bialka - Reakcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3052

REAKCJA PLASTEINOWA Polega na enzymatycznym, peptydowym wiązaniu pożądanych reszt aminokwasów do peptydów hydrolizatu białkowego Inkubując hydrolizat białkowy ( 30-50%) zbogacony w estry etylowe określonych aminokwasów (lizyny, metioniny, tr...