Teoria Bezpieczeństwa - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4382
Wyświetleń: 10150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Bezpieczeństwa - skrypt - strona 1 Teoria Bezpieczeństwa - skrypt - strona 2 Teoria Bezpieczeństwa - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


Skrypt na egzamin z Teorii Bezpieczeństwa 1.Współczesne megatrendy rozwoju cywilizacyjnego . - globalizacja ( swobodny przepływ ludzi, towarów, wiedzy)
- społeczeństwo sieciowe
- problemy demograficzne ( starzenie się społeczeństwa państw wysoko rozwiniętych, niekontrolowany przyrost ludności w państwach III świata)
- zagrożenia środowiska (zmiany klimatyczne, klęski żywiołowe, wylesienia)
- transformacje ustrojowe
- „zderzenie cywilizacji” ( np. islamska, buddyjska, japońska, prawosławna, zachodnia)
 
 
2. Społeczeństwo ryzyka: identyfikacja , ocena i podstawowe rodzaje ryzyka. Ryzyko: jest to niepewność, która występuje w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności. Związana jest z ryzykiem mierzonym za pomocą dwóch zmiennych: prawdopodobieństwa straty i wielkości straty. Ryzyko określa się jako możliwość doznania przez człowieka określonych strat (szkód) w wyniku zdarzeń niepożądanych, które mogą powstać w systemie człowiek - technika - środowisko w określonym przedziale czasu. Społeczeństwo ryzyka jest społeczeństwem katastrof. Zagraża mu to, iż stany wyjątkowe stają się normalnymi. Kiedyś ryzyko dotyczyło pojedynczych jednostek a dziś całej ludzkości. Rodzaje ryzyka:  Indywidualne i zbiorowe
Konieczne i dowolne
Natychmiastowe i odroczone
Kontrolowane i niekontrolowane
Odwracalne i nieodwracalne
Znane i nieznane
Katastroficzne i chroniczne
Wśród podstawowych rodzajów społeczeństwa ryzyka według Becka można wymienić następujące: ryzyko ekologiczne, ryzyko zdrowotne, ryzyko informatyczne oraz ryzyko społeczne, a w tym indywidualizacja, osamotnienie, masowe bezrobocie, wykształcenie bez zatrudnienia oraz zmiana relacji między płciami. Kalkulacja ryzyka: szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia. 
  Podstawowe rodzaje ryzyka (wg U. Becka): 1) Ekologiczne;
2) Zdrowotne;
3) Informatyczne;
4) Społeczne:
a) indywidualizacja i osamotnienie,
b) masowe bezrobocie,
c) wykształcenie bez zatrudnienia,
d) zmiana relacji między płciami. 
 
Produkując bogactwo, produkujemy ryzyko: skażenie środowiska, globalne ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla i metanu, zagrożenia zewnętrzne (na przykład susze) będą uzupełniane sytuacjami spowodowanymi przez działania człowieka (m.in.powrót konfliktów między narodami).
 
 
 
3.Podstawowe kategorie zagrożeń a) indywidualne (związane z biopsychiczną strukturą jednostki) :-lęk-obsesja-fobia-agresja-zabójstwo i samobójstwo-choroba psychiczna-uzależnienie 


(…)

… przeżycia:
- Pierwsza pomoc (wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie działań)  - Powiadamianie - CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) - Kwalifikowana pierwsza  pomoc medyczna i medyczne czynności ratunkowe (8-15 min.) - Transport: zespoły podstawowe (ratownicy medyczni - 2 osoby); zespoły specjalistyczne (ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarz); Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - Szpitalny oddział…
… i zimną
3. Odpowiednia rozmieszczenie jednostek ratunkowych na miejscu zdarzenia
4. Pomoc medyczna  SAR - search and rescue Kompromis medyczny -udzielenie pomocy tym poszkodowanym, którzy mają największe szanse na przeżycie
- Segregacja poszkodowanych (fr. Triage) - podział poszkodowanych na grupy, w jakiej kolejności udzielić pierwszej pomocy z użyciem kart segregacyjnych:
Czarny kolor -grypa krytyczna…
… w usuwaniu następstw danego zdarzenia.
 
 14. Podstawowe założenia koncepcji edukacji dla bezpieczeństwa
Głównym zadaniem systemu edukacji dla bezpieczeństwa jest nauka pierwszej pomocy (elementów ratownictwa) i obrony cywilnej.
 
Cele kształcenia:
Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Przygotowanie do działania ratowniczego. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Znajomość…
…) społeczne:
- zagrożenie bytu (związane z brakiem dostępu do wody i żywności, choroby wynikające z niedożywienia, dzieci urodzone z wyraźną niedowagą)
- zagrożenie schronienia (bezdomność, mieszkania, które nie odpowiadają normom sanitarno-higienicznym, mieszkania niebezpiecznie położone np.w strefach zalewowych)
- zagrożenie pracy (bezrobocie, nieprzestrzeganie warunków i zasad bhp, mobbing)
- zagrożenie…
… zwalczających choroby natury infekcyjnej i nieinfekcyjnej
-medycyna sądowa:
-medycyna katastrof: planowanie, kierowanie i terapia w masowym zdarzeniu; to co najlepsze/najodpowiedniejsze dla jak największej liczby poszkodowanych we właściwym miejscu i czasie-medycyna ratunkowa: wyodrębniona jako samodzielna dziedzina; pomoc medyczna, stabilizacja podstawowych funkcji życiowych, przekazanie poszkodowanego…
… struktury obronności państwa. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń czasu pokoju i czasu wojny
Wiedza + umiejętności = edukacja bezpieczeństwa.  
15.Podstawowe pojęcia , przedmiot i zakres badań:,-kryminologia : nauka o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości oraz o innych zjawiskach patologii i o zapobieganiu im. 
-kryminalistyka: nauka o taktycznych zasadach i sposobach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz