Teoria bezpieczeństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 9149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria bezpieczeństwa - strona 1 Teoria bezpieczeństwa - strona 2 Teoria bezpieczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

Znajdziemy w nim zagadnienia związane zarowno z bezpieczeństwem narodowym jak i bezpieczeństwem w w rozumieniu ogólnym. Przedstawiona została typologia strategii bezpieczeństwa. W pracy tej można wyróżnić generalny podział na zagadnienia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym oraz mediami i zarządzaniem kryzysowym.

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA WYKŁADY
BEZPECZEŃSTWO NARODOWE to ocena stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich takich jak potrzeby istnienia, stabilności, tożsamości, dobrobytu. To zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przed zagrożeniami zewnętrznymi.
BEZPIECZEŃSTWO rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń w normalnym funkcjonowaniu organów państwa oraz chroniony tez to państwo tryb życia obywateli.
ZDROWIE to dobrostan fizyczny, psychiczny....
TRIADA BEZPIECZEŃSTWA HIPOKRATESA
-choroba -chory -lekarz STRATEGIA DZIAŁANIA w przypadku chorób kardiologicznych:
zapobieganie
przeciwdziałanie
reagowanie
leczenie (normalizowanie sytuacji pacjenta
STRATEGIA DZIAŁANIA w przypadku depresji: uspokojenie społeczeństwa emocjonalnie
WYPADKI DROGOWE: 1.5 miliona rocznie ofiar (w skali globalnej)
CZYNNIKI składające się na wypadki komunikacyjne (trójkąt bezpieczeństwa)
Kierowca Samochód Infrastruktura BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI:
Kryminologia- nauka o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznych oraz o ich zapobieganiu a także o funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości karnej. Sprawca ofiara miejsce Wiktimologia- nauka zajmująca się ofiarą oraz jej rolą w tym jak doszło do przestępstwa czyli rolą ofiary w genezie przestępstwa. Kryminalistyka- nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania wykrywania przestępstw. Metoda
PEST- politologiczna, ekonomiczna, społeczna, technologiczna Siła przeciwnika- iloczyn potencjału fizycznego i woli.
TYPOLOGIA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA-
wg koncepcji: zapobiegania reagowania normalizowanie sytuacji
wg roli: deklaratywna rzeczywista idealna
wg metod prowadzących do zwycięstwa: pokonanie wyczerpanie zniszczenie
wg sfer aktywności i środków strategicznych: dyplomatyczna ekonomiczna informacyjna militarna
wg zasięgu
całościowa wg treści
działania -przygowotania
POJĘCIE TEORII NAUKOWEJ jest logicznie i rzeczowo powiązanych zasad, praw, hipotez, definicji, które teoretycznie wyjaśniają wskazaną jednoznacznie dziedzinę
Trzeba opracować plany działania (np. w przypadku wypadku drogowego: jednostki na miejscu, transport i przygotowanie szpitala.


(…)

…) i Morska grupa poszukiwawczo- ratownicza (Gdynia)- brzegowe i śródlądowe
Ratownictwo górnicze Ratownictwo lotnicze
Książka ratownictwo LPR Robert Gałązkowski str. 37
Medycyna katastrof i ochory zdrowia publicznego J. Konieczny str. 230
Stres a wczesna interwencja kryzysowa 349
PSP w krajowym sys. Ratowniczo- gaśniczym 367
TOPR 454
Morska służba … 468
bezpieczeństwo jądrowe w PL 354
MEDIA A ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Zagrożenia XXI wieku
Kryzys organizacji międzynarodowych
Przestępczość zorganizowana
Wojna informacyjna Postęp technologiczny Zagrożenia epidemiami (AIDS)
Zagrożenia asymetryczne
Globalna współzależność ekonomiczna
Zderzenie cywilizacji Broń masowego rażenia Globalne ocieplenie/ katastrofy ekologiczne Wzrost populacji/ ograniczenie zasobów Dziennikarstwo online- medium o wzrastającym znaczeniu…
…:
indywidualne (lęki, obsesje, fobie, samobójstwa, uzależnienia itp.)
społeczne bytu (brak wody, żywność, choroby w wyniku zagrożenia, urodzeń dzieci z wyraźną niedowagą)
schronienia (bezdomność, mieszkania nieodpowiadające normą, mieszkanie niebezpiecznie położone- w strefach zalewowych)
pracy (bezrobocie, nieprzestrzeganie BHP, mobbing)
zagrożenia środowiska zdrowia (zagrożenie chorobami, zwiększona…
… tych czynników zwiększają wrażliwość na ich oddziaływanie Kultura polityczna Ogół postaw, wartości i wzorów zachowania dotyczących wzajemnych stosunków zachowania wzorów i obywateli
Wiedza o polityce
Znajomość faktów i zainteresowania nimi
Umiejętność oceny sytuacji politycznych
Emocjonalne zaangażowanie w życiu politycznym Uznane w społeczeństwie wzory zachowań politycznych
Typy kultury politycznej: parafialna kultura polityczna - poddani wykazują całkowity brak zainteresowania systemem politycznym; charakterystyczna dla kultur politycznych prymitywnych plemion afrykańskich;
poddańcza kultura polityczna - z silną orientacją skierowaną ku systemowi politycznemu i jego efektom, ale niską w stosunku do aktywnego w nim uczestnictwa;
uczestnicząca kultura polityczna - gdzie obywatele czynnie zainteresowani…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz