Kultura polityczna

note /search

Kultura polityczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauka o polityce
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3045

Kultura polityczna - immanentna cecha każdego społeczeństwa (nie ma społeczeństwa bez kultury...

Kultura polityczna- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1722

Nr 45 Kultura polityczna Wg Szczepańskiego kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej...