Kultura polityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura polityczna - strona 1 Kultura polityczna - strona 2 Kultura polityczna - strona 3

Fragment notatki:


Kultura polityczna - immanentna cecha każdego społeczeństwa (nie ma społeczeństwa bez kultury politycznej); zespół postaw wobec jakiegoś wycinka rzeczywistości społecznej (systemu politycznego)
Składa się z 3 typów postaw (orientacji): a) poznawcza - prawdziwa lub fałszywa wiedza o systemie politycznym b) afektywna ( emocjonalna) - uczucia wobec systemu politycznego, sympatia, antypatia, duma, wstyd c) normatywna - oceny normatywne (słuszne/niesłuszne, sprawiedliwe/niesprawiedliwe, itd. - kryterium moralne)
Typy obiektów kultury politycznej system jako całość - mówimy o systemie jako całości (parlament, sejm, prezydent) lub patrzymy przez pryzmat konkretnych osób
a. układ instytucjonalny - ocena uprawnień urzędu, jak wygląda a nie jak działa, brak aspektu emocjonalnego
b. personalny wymiar - ocenianie spełniania funkcji, np. premiera obiekty inicjujące - wszyscy, którzy są na wejściach systemu politycznego i ci, którzy wnoszą wkłady (to co się lokuje na wejściach systemu politycznego, na co dzień są nimi partie polityczne, związki zawodowe, instytucje, jednostka, media) obiekty wynikowe - wszyscy na wyjściach systemu politycznego = wytwory sytemu politycznego (to co lokuje się na wyjściach, decyzja, realizacja) jednostka - my sami postrzegający siebie wobec systemu politycznego, czy znamy swoje prawa i obowiązki Sposoby ujmowania kultury politycznej: Klasyfikacja ze względu na dominujący system wartości (1.) lub krzyżujemy postawy z obiektami (2.) Ad. 1. Typy kultury:
tradycyjna
całościowość - niewielkie wspólnoty, bez wydzielania poszczególnych sfer życia społecznego
przypisanie - każdy ma przypisaną rolę od dnia narodzin (wynikającą z miejsca w hierarchii): kasty, stany, itd.
partykularyzm - patrzenie na rzeczywistość tylko przez pryzmat swojej warstwy społecznej
obyczaj jako źródło prawa
sztywność norm
zsekularyzowana
aspektowość - wyróżnianie sfer życia społecznego
osiąganie - sprawiedliwość merytokratyczna - jesteś tym kim się stworzysz, co osiągniesz
uniwersalizm - ludzie zdają sobie sprawę z powiązań w systemie
prawo pisane, skodyfikowane - obiektywne, równe dla wszystkich
elastyczność norm
kultura zorientowana na ideologię - w miejsce całościowości, przypisania i obyczajowości kultury tradycyjnej wchodzi zespół pewnych norm zawartych w ideologii; powstaje sztywność norm
Ad. 2. Typy kultury:
System jako całość
Obiekty inicjujące
Obiekty wynikowe
Jednostka
1) zaściankowości
0


(…)

…;
uczestnictwo realizowane w sferze politycznej i ekonomicznej
podporządkowanie np. wobec przepisów prawnych
zaściankowość - organizacje zadaniowe (np. hospicja)
Subkultury Polityczne -duże grupy ludzi o względnie trwałych poglądach politycznych
Typy:
subkultura homogeniczna - charakterystyczna dla społ. demokratycznego, istnieją rozbieżności co do bieżącej polityki, ale jest zgoda co do zasad ustrojowych(USA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz