Nauka o polityce

note /search

Potrzeby polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 924
Wyświetleń: 6650

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim, a prowadzi je dr Andrzej Nowak. Notatka składa się z 4 stron. Dyspozycja motywacyjna oznacza, że jakiś system celów jest dla kogoś systematycznie ważny i ponawiany. Na przykład w pracy naukow...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 5838

W skład pliku wchodzi 14 stron w formacie doc. Tematyka wykładów, zawartych w notatce obejmuje: wyjaśnienie pojęcia polityka, fazy i procesy decyzyjne, partie polityczne i systemy partyjne, władzę polityczną i jej podział, oraz systemy wy...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2429

WYKŁAD III (20.03.2005) (Egzamin - koncepcje modele polityczno-społeczne - co z nami będzie? Co się stanie z państwem? Bezosobowy mechanizm alokacji - wolny rynek ma rolę Boga, który dostraja i reguluje wszystkie sprawy) Diagnozowanie potrzeb ludzkich Zaspokajanie potrzeb - podstawowa polityka...

Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2534

Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna Z terminem polityka społeczna spotykamy się niemal codziennie. Wiąże się z nią pomoc społeczną, sytuację gospodarstw domowych, wielkość urodzeń i zgonów, małżeństw i roz...

Demokracja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3227

DEMOKRACJA - władza ludzi Podmiot władzy: nie jest jednostka lub grupa społeczna, ale naród (jako zorganizowana zbiorowość obywateli ustanawiająca wiążące wszystkich prawa i egzekwująca ich realizację) Podstawowe formy przeciwstawne demokracji: ...

Komunikacja polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2352

Komunikacja polityczna Komunikacja społeczna - to proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami, organizacjami społecznymi, który ma na celu stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikowanie, bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z w...

Kultura polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3073

Kultura polityczna - immanentna cecha każdego społeczeństwa (nie ma społeczeństwa bez kultury politycznej); zespół postaw wobec jakiegoś wycinka rzeczywistości społecznej (systemu politycznego) Składa się z 3 typów postaw (orientacji...

Legitymizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2905

LEGITYMIZACJA - prawomocnictwo władzy, proces lub cecha - proces uzyskiwania aprobaty ze strony rządzących - źródłem legitymizacji władzy są wybory większościowe - realizuje założenia ideologii - cecha s. polit. - władza legitymizowana to taka która opiera się na czynnym i dobrowolnym przyzwo...

Nacjonalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2744

Nacjonalizm - jako proces historyczny, który doprowadził do powstania państw narodowych ( do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, do zakończenia II wojny światowej) Druga strona nacjonalizmu to poczucie narodowe danego społeczeństwa, świa...

Partia polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o polityce
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3759

PARTIA POLITYCZNA - to wyspecjalizowana organizacja społeczna posiadająca określony program polityczny będący podstawą uzyskania poparcia społecznego i zdobycia dzięki niemu władzy i/lub maksymalnej pozycji w systemie politycznym Poch...