Demokracja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja - strona 1 Demokracja - strona 2 Demokracja - strona 3

Fragment notatki:


DEMOKRACJA - władza ludzi Podmiot władzy: nie jest jednostka lub grupa społeczna, ale naród (jako zorganizowana zbiorowość obywateli ustanawiająca wiążące wszystkich prawa i egzekwująca ich realizację)
Podstawowe formy przeciwstawne demokracji: autokracja - rządy jednostki lub wąskiej grupy osób, które nie podlegają kontroli społ., nie ponoszące odpowiedzialności politycznej ochlokracja - rządy tłumu, anarchia timeokracja - rządy ludzi najbogatszych arystokracja - rządy szlachetnie urodzonych wcześniej mających największe atuty teokracja - rządy kapłanów (duchownych)(Iran) gerontokracja - rządy ludzi starych pajdokracja - rządy ludzi młodych merytokracja - rządy ludzi zasłużonych i kompetentnych
Demokracja (demos - lud, kracio - władza) rządy ludów Arystoteles - arystokracja; Platon - timeokracja = krytycznie nastawieni do demos
Różne ujęcia demokracji: ujęcie aksjologiczne (etyczne) - demokracja oznacza sposób sprawowania władzy oparty na pewnym katalogu wartości (wolność, równość, godność, sprawiedliwość, tolerancja, pluralizm, itp.) ujęcie proceduralne - główną rolę odgrywają instytucje i mechanizmy sprawowania władzy ujęcie substancjalne (materialne) połączenie 1 i 2, pewne procedury i instytucje prowadzące do realizacji pożądanych społecznie celów; ważne aby rządzący nie powinni przeciwstawiać się woli rządzonych
Od demokracji ateńskiej do rewolucji francuskiej mamy do czynienia z elitarnym rozumieniem demokracji, tylko określona część społeczeństwa miała prawo podejmowania decyzji = lud
Ateny - oboje rodzice Ateńczykami; kobiety, rzemieślnicy, niewolnicy - brak praw
Różnice między demokracją ateńską a dzisiejszą d. ateńska - d. bezpośrednia, dzisiaj d. przedstawicielska
d. ateńska - obowiązek uczestniczenia w życiu politycznym, dziś - wolność wyboru (zasada quorum - określa minimalną liczbę osób, które muszą być obecne podczas podejmowania decyzji, aby decyzja była wiążąca
podejmowanie decyzji - Ateny: mało ludzi, dyskusje, debatowano tak długo, aż uzyskano zgodność wszystkich; dziś: głosowanie, większość
Ateny: brak występowania naruszenia prawa, wolna od manipulacji, oszustw; dziś - naruszanie prawa
Demokracja szlachecka - lud - panowie szlachta
Rewolucja Francuska - wolność równość braterstwo, niezbywalne prawa i uprawnienia
1893 - Nowa Zelandia (prawa wyborcze kobiet)
1902 - Australia (prawa wyborcze kobiet)
1906 -Finlandia (prawa wyborcze kobiet)
XX-lecie międzywojenne - Europa (Polska)
1946 - Francja


(…)

…% frekwencja)
- notyfikacja umów międzynarodowych (50% frekwencja)
Brak frekwencji - umorzenie problemu odrzucenie referendum Umowy - sprawa do parlamentu, przyjęcie 2/3 głosów
1996 - uwłaszczeniowe (30%)
1997 - konstytucyjne (47%)
2003 - unijne (58%)
przedstawicielska
- lud wybiera kadencyjnie przedstawicieli
- mediatyzacja - utrata kontroli wyborcy nad swoim wybranym przedstawicielem - w Polsce poseł nie jest związany wolą wyborcy (zjawisko negatywne)
- mandat imperatywny (PRL) odwołanie posła po zebraniu 100 000 podpisów obywateli
- korupcja - demokracja przedstawicielska sprzyja korupcji
referendum może być rozpisane na wniosek: sejmu, prezydenta popartego 51 senatorów, 500tys. Obywateli (potem sejm decyduje czy przyjmie referendum czy nie)
obywatelska inicjatywa ludowa (ustawodawcza) pod projektem ustawy…
… się znacznie od siebie)
asymetryczny bikameralizm (większą rolę odgrywa izba niższa)
centralizm i unitaryzm (państwo jest jednolite)
elastyczność reguł w oparciu o które funkcjonuje system polityczny (nie ma rygorystycznie określonych zasad funkcjonowania systemu politycznego)
Model konsensualny (w społeczeństwach zróżnicowanych wewnętrznie - Szwajcaria)
stworzenie najszerszej koalicji (dużo partii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz