Typologia form ustrojowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia form ustrojowych-opracowanie - strona 1 Typologia form ustrojowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Typologia form ustrojowych NAJPROSTSZA TYPOLOGIA FORM USTROJOWYCH - SCHUMPETER'A :
demokratyczne
niedemokratyczne
Kryterium podziału jest przeprowadzanie cyklicznych, rywalizacyjnych (więcej niż 1 partia) wyborów.
Schmitter : ugruntowane demokracje liberalne (sprawność, przewidywalność i stabilność systemu politycznego)
nieskonsolidowane demokracje (niski stopień instytucjonalizacji władzy, wpływ armi na życie polityczne)
hybrydowe (ograniczona rywalizacja polityczna, cenzura, wolności obywatelskie ograniczone)
wg R. Dahla :
hegemonie zamknięte
hegemonie włączające
rywalizacyjne oligarchie
Poliarchie
wg Przeworskiego :
granica między demokracją a nie-demokracją to kwestia alternacji (wymienność elit)
cechy systemów demokratycznych :
wybory są równe, wolne, rywalizacyjne i cykliczne
wybory umożliwiają dostęp do władzy i egzekwowanie odpowiedzialności politycznej
rządzący nie zmierzają do ograniczenia wybieralności władzy
wolność słowa i zrzeszania się
powszechne, bierne prawo wyborcze
cechy systemów autorytarnych :
wybory nie są przeprowadzane uczciwie, służą formalnej legitymizacji władzy
brak kontroli nad władzą wykonawczą
brak swobody zrzeszania się
rozbudowany aparat represji kontrolujący opozycję
Antoszewski i Herbut :
cechy demokracji skonsolidowaniej :
stabilność systemu politycznego, odporność na wstrząsy
brak wewnętrznych konfliktów militarnych
wysoki stopień instytucjonalizacji
izolacja partii skrajnych
niekonfliktowe relacje między organami władzy
na sprawowanie władzy nie ma wpływu kościół, armia
liberalizm - prawa jednostki
demokracje nieskonsolidowane
krótki staż demokracji
niski poziom zaawansowania przemian demokratycznych - wyróznia się semidemokracje gdzie alternacja władzy była utrudniona, ale udana (Słowacja, Rumunia, Macedonia) oraz pseudodemokracje, gdzie legalna opozycja istnieje, ale nie ma możliwości przejęcia władzy (Serbia, Albania)
wpływ na rządy sił nie pochodzących z wyborów, mimo długich tradycji demokratycznych (Turcja, kraje Ameryki Południowej)
problemy - wewnętrzne konfilkty polityczne, konflikty etniczne, niesprzyjające warunki ekonomiczne, nacjonalizm
SZARA STREFA :
to co nie jest już autorytaryzmem, a jeszcze nie jest demokracją


(…)

… Gorbaczowa w ZSRR)
Autorytaryzm skonsolidowany = totalitaryzm (zdaniem wielu autorów)
brak legalnej opozycji i wyborów - Chiny, Kuba, Libia, Wietnam
Freedom House - organizacja badająca przestrzeganie praw politycznych i swobodę obywateli. W 1998 r. było 117 demokracji elektoralnych (formalnych) z czego 88 państw było całkowicie wolnych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz