Czy w Polsce istnieją elity polityczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czy w Polsce istnieją elity polityczne-opracowanie - strona 1 Czy w Polsce istnieją elity polityczne-opracowanie - strona 2 Czy w Polsce istnieją elity polityczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czy w Polsce istnieją elity polityczne? - jakiego typu. (trzeba konkretnie uzasadnić). Elity to pewne grupy wyróżniające się określonymi cechami, wybitnymi zdolnościami , nieprzeciętna wiedzą. Są rożne elity - artystyczne, zawodowe, polityczne. Jak każdy w każdym kraju również w Polsce występują elity polityczne. Rozwijają się one prawidłowo, gdy jest przepływ z mas do elity oraz gdy droga otwarta jest również w druga stronę. Chodzi mianowicie o swobodne opuszczanie elit. Jakie osoby wybierze się do Parlamentu, takie potem są te elity, które decydują w Parlamencie o losach całego społeczeństwa. Amerykańscy politolodzy (Burton, Chigley, Gunter) opracowali pewna koncepcje elit, dostosowana do współczesności. Wg. Nich możemy wyróżnić 3 rodzaje elit: - elita sfragmentaryzowana; - elita zintegrowana normatywnie; - elita zintegrowana ideologicznie. Elita sfragmentaryzowana charakterystyczna jest dla demokracji nieskonsolidowanej , charakteryzuje ją duże wewnętrzne zróżnicowanie (ona nie jest jednolita wewnętrznie). Taka elita polityczna dzieli się na frakcje (tak jak społeczeństwo dzieli się na grupy). Im więcej frakcji tym więcej pomysłów, im więcej frakcji tym trudniej o porozumienie, tym trudniej znaleźć kompromis, tym trudniej znaleźć wspólny cel. W elicie sfragmentaryzowanej charakterystyczny jest minimalny stopień strukturalnej integracji (tzn. związku pomiędzy frakcjami) i normatywnego konsensusu (porozumienia). Zdarza się, że jedna z frakcji występują przeciwko podstawom systemu. Konsekwencja sfragmentaryzowania elit jest niestabilność władzy i kryzysy. Elita zintegrowana normatywnie jest przeciwieństwem elita sfragmentaryzowanej, występuje tu relatywnie mało frakcji. Frakcje nie występują przeciwko podstawom systemu. Frakcje są zdolne do porozumienia. Występuje wysoki poziom porozumienia normatywnego. Jest to demokracja skonsolidowana. Rządy są stabilne, sprawne. Ale osiągnięcie tego poziomu jest uzależnione od odpowiednio wykształconej struktury społecznej. Elita zintegrowana ideologicznie. Jest to elita niedemokratyczna. W skrajnych sytuacjach nie dzieli się na żadne frakcje (przykład PRL-u zasadniczo, formalnie były 3 frakcje w rzeczywistości była jedna PZPR. Istniejący wówczas Front Jedności Narodu - był strukturą, która w imieniu wszystkich wystawiała listy wyborcze). Elita zintegrowana ideologicznie nie dopuszcza żadnych innych ideologii. Biorąc powyższe pod analizę można stwierdzić, że w Polsce mamy do czynienia z brakiem porozumienia elit. Był czas, że zastanawiano się czy czasem nie jesteśmy demokracją skonsolidowaną, ten okres się szybko skończył. Można powiedzieć, że w stosunku do liczby mieszkańców, w Polsce działa i przystępuje do wyborów niewielka liczba partii. Zatem i w Parlamencie działa tych partii jeszcze mniej, pomimo tego nie są w stanie dojść do porozumienia, kompromisu. Wydaje się, że w chwili obecnej byłoby nieporozumieniem powiedzieć, że osiągnęliśmy etap demokracji skonsolidowanej, tzn. że istnieje porozumienie pomiędzy elitami. To rozumienie powinno obejmować 2 elementy a mianowicie porozumienie co do norm, na których system się opiera i tu porozumienie jest. Żadna z sił politycznych nie występuje przeciwko podstawom systemu, nie neguje jego podstaw. Ten warunek jest spełniony a 2 dot. relacji dot. pomiędzy frakcjami elity. Jak już wspomniałam w Polsce relatywnie dużo frakcji nie ma. Na dobrą sprawę jest ich około 10. Pomimo tego nie są one zdolne do tworzenia porozumień trwałych. Pomiędzy nimi są różnice ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz