Uniwersytet Śląski w Katowicach

note /search

Handel elektroniczny - prawo

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Handel eletroniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3962

Tematy poruszane w notatkach to m.in.: źródła prawa obrotu elektronicznego, umowy elektroniczne, aukcja i przetarg, negocjacje, elektroniczna forma czynności prawnych, forma elektroniczna w projekcie nowego kodeksu cywilnego, płatność dokonywana elektronicznie i faktura elektroniczna, ochrona konsu...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 2961
Wyświetleń: 9443

Pytania poruszają zagadnienia takie jak: obowiązki i prawa radnego gminy, zasady pomocniczości, kształtowanie się samorządu w Polsce XIX wieku, nadzór nas samorządem, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta, definicje samorządu terytorialnego. W notatce znaleźć można również informacje ...

Polityka regionalna, zaliczenie, praca na temat gminy Sosnowiec - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Polityka regionalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2618

Praca zaliczeniowa z przedmiotu polityka regionalna, wykładanego przez dr Katarzynę Forst na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca ma 21 stron i dotyczy tematyki gminy Sosnowiec, w tym zagadnień typu: potencjał gospodarczy, statut miasta, współpraca z zagranicą, kierownictwo miasta, schemat orga...

Polityka pieniężna - Operacje otwartego rynku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3262

...Polityka Pieniężna 1) Stopa rezerw obowiązkowych- jeżeli bank centralny ją podwyższa tzn., że większą ilość pieniędzy bank centralny utrzymuje w rezerwach. 2) Operacje otwartego rynku- bank centralny emituje obligacje pieniężne po to by zatrzymać inflację... ...Teoria nacisku technologi...

Biomedyka - Płód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6258

.Co to jest życie: Życie jest podstawową właściwością wszelkich organizmów roślinnych, Człowiek stanowi nieodłączną cząstką przyrody ożywionej, Cechą istot żyjących jest zróżnicowanie od istot jednokomórkowych do organów wielokomórkowych, Istoty żywe w tym człowiek składają się z białek, tłusz...

Psychopatologia ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3010

.. Notatka składa się z 16 stron. Pojęcie normy prawnej Norma oznacza wypowiedź skierowaną do danej osoby lub grupy osób, zawierająca nakaz, zakaz lub dozwolenie określonego zachowania się (wzór powinnego zachowania). Normy prawne istnieją obok innych norm, z których można wyróżnić obyczaje, n...

Zarys Neurobiologii ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3255

NIEINWAZYJNE BADANIE MÓZGU: a) ELEKTROENCEFALOGRAFIA EEG Hans Berger 1929: pozwala wcześnie wykryć głuchotę, skłonności do padaczki, zaburzenia neurologiczne. ERP(uśrednione sygnały EEG) Sygnał EEG pojawia się po 300 msek, wzrost amplitudy proporcjonalny do stymulacji. P300 msek zależy od stanu...

Psychologia społeczna egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 3143
Wyświetleń: 9345

Psychologia społeczna: - zajmuje się badaniem ludzkich procesów psychicznych i zachowań w sytuacjach społecznych. Syt społ.- podmiot + inni ludzie - naukowe badanie sposobu w jaki rzeczywista lub wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie zachowania- Aronson, Watson, Akert - n...

Skarga o stwierdzenie nieważności wspólnotowych aktów prawnych - omówi...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Skarga o stwierdzenie nieważności wspólnotowych aktów prawnych. Celem tego postępowania jest poddanie tych aktów kontroli pod względem legalności. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny - jego efektem jest unieważnienie sprzecznego z prawem wspólnotowym aktu prawnego. Podstawy unieważnienia: a...

Krajowa Izba Odwoławcza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172.   1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są:    1)   Prezes;    2)   wiceprezes;    3...