Handel elektroniczny - prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3962
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel elektroniczny - prawo - strona 1 Handel elektroniczny - prawo - strona 2 Handel elektroniczny - prawo - strona 3

Fragment notatki:

Tematy poruszane w notatkach to m.in.: źródła prawa obrotu elektronicznego, umowy elektroniczne, aukcja i przetarg, negocjacje, elektroniczna forma czynności prawnych, forma elektroniczna w projekcie nowego kodeksu cywilnego, płatność dokonywana elektronicznie i faktura elektroniczna, ochrona konsumentów w związku z zawieraniem umów na odległość, itp.

WYKŁAD I:
Źródła prawa obrotu elektronicznego: Źródła prawa Internetu:
1995 - stan Utah - pierwsza na świecie ustawa o podpisie elektronicznym
1996 modelowa ustawa Jednolitego Prawa Elektronicznego Przesyłania danych - Komisja Narodów Zjednoczonych do sprawa Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustalająca procedurę dostarczania informacji w dziedzinie standardów technicznych i regulacji 22.VI.1998 (98/34/WE)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego 13.XII.99 (1999/93/WE)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 46/2000 z 18 września 2000 o podejmowaniu, wykonywaniu i nadzorze nad działalnością instytucji pieniądza elektronicznego (Dz.Urz. WE L 275 z 27.10.2000)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 65/2002 z 23 września 2002 o świadczeniu usług finansowych na rzecz konsumentów na odległość (Dz.Urz. WE L 271 z 9.10.2002)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 7/97 o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość (Dz.Urz. WE L 144 z 4.06.1997)
Zalecenie Komisji 489/97 z 30 lipca 1997 w sprawie transakcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych w szczególności stosunków między posiadaczem i wystawcą (Dz.Urz. WE L 208 z 2.08.1997)
Zalecenie Komisji 590/88 z 17 listopada 1988 o systemach płatności Zalecenie Komisji 598/87 z 8 grudnia 1987 w sprawie kodeksu postępowania w zakresie elektronicznych rozliczeń pieniężnych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2001 zmieniająca tzw. Dyrektywę VAT 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji warunków dotyczących fakturowania w odniesieniu do podatku VAT
Dyrektywa VAT 2006/112/WE w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 w sprawie niektórych aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego tzw. dyrektywa o handlu elektronicznym
Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej tzw. dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej
Dyrektywa Rady 91/250/EWG o ochronie programów komputerowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE o ochronie prawnej baz danych Dyrektywa PE i Rady 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz