Europejski Obszar Gospodarczy

note /search

Zakres obowiązywania aktów prawnych

  • Politechnika Warszawska
  • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

a Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (czyli dodatkowo Islandii...

Przedmiot zamówienia - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących...

Prawa do nadań programów

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 3...

Informatyzacja polski

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

uznaje się za gotowe we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze wskaźnikiem pełnej...