Ujęcie unijnych funduszy w budżecie państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie unijnych funduszy w budżecie państwa - strona 1

Fragment notatki:

Ujecie unijnych funduszy w budżecie państwa
Środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) to:
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych, FS i EFR,
Niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarskiego Programu Współpracy;
Środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe,
Środki na realizację wspólnej polityki rolnej,
Środki przeznaczone na realizację:
Programów w ramach celu Europejska współpraca terytorialna,
Programów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009,
Inne środki.
Środki europejskie
Środki europejskie są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środki na realizację wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej, a także część środków pochodzących od państw członkowskich EFTA. Budżet środków europejskich
Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.
Dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (a więc bez części pokrywanej z wkładu krajowego).
Budżet środków europejskich zawiera podział środków według programów, które są z tych środków finansowane. Ponadto dochody budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej według części klasyfikacji budżetowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz