Budżet Państwa - Środki publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet Państwa - Środki   publiczne - strona 1 Budżet Państwa - Środki   publiczne - strona 2

Fragment notatki:

Środki   publiczne Dochody   publiczne •   Daniny   publiczne ○   Podatki ○   Składki ○   Opłaty ○   Wpłaty   z   zysków   przedsiębiorstw   państwowych   i jednoosobowych   spółek   skarbu państwa •   Dochody   z   mienia   jednostek   sektora   finansów   publicznych ○   Najem,   dzierżawa ○   Odsetki   od   rachunków   bankowych ○   Dywidendy   z   posiadanych   praw majątkowych ○   Odsetki   od   udzielonych   pożyczek   i   posiadanych   praw   majatkowych •   Dochody   ze  sprzedaży   wyrobów   i usług   przez jednostki   sektora   publicznego •   Spadki, zapisy,   darowizny •   Odszkodowania   należne   jednostkom   sektora   publicznego Dochody   publiczne  dzielimy   na: •   Dochody   bieżące ○   Podatkowe    Pośrednie    Pozostałe   podatki ○   Niepodatkowe ○   Składki   na ubezpieczenia •   Dochody   kapitałowe •   Środki   z   UE   i innych   źródeł   nie podlegających   zwrotowi Środki   pochodzące   z   budżetu   UE   oraz   z   pomocy   udzielonej   przez   państwa członkowskie   EFTA Np.  fundusze strukturalne   UE Norweski   mechanizm   finansowy Szwajcarsko-polski   program   współpracy Środki   pochodzące   ze   źródeł   zagranicznych,   które   nie   podlegają   zwrotowi Nie bierze   się   pod   uwagę   UE i   EFTA •   Środki   Banku   Światowego •   Europejski   Bank   Inwestycyjny •   Europejski   Bank   Odbudowy   i Rozwoju Przychody   budżetu   państwa   i   JST •   Sprzedaż   papierów   wartościowych •   Prywatyzacja   majątku   zarówno   SP,   jak i   JST •   Spłata   pożyczek   i kredytów   udzielonych   z   środków   publicznych. ○   Z budżetu   państwa    Kredyty    Pożyczki ○   Z  JST    Pożyczki Otrzymywane   pożyczki   i   kredyty •   Przychody   jednostek   sektora   publicznego  z prowadzonej   działalności Środki   publiczne   wydaje   się   na: •   Wydatki   publiczne ○   Dotacje    Celowe    Przedmiotowe    Podmiotowe  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz