Finanse samorządu terytorialnego.Samorządowa gospodarka finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4025
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu terytorialnego.Samorządowa gospodarka finansowa - strona 1

Fragment notatki:

Samorządowa gospodarka finansowa - pojęcie szersze od finansów
Samorządowa gospodarka finansowa to wszystkie czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez organy JST i ich związki w celu realizacji ich zadań i funkcji. Do tych czynności należy planowanie operacji gromadzenie i wydatkowania środków publicznych, wykonywanie tych operacji i kontrola ich przebiegu oraz wyniku.
Finanse JST procesy
Gospodarka finansowa JST - czynności
Gromadzenie środków publicznych
Planowanie
Wydatkowanie środków publicznych
Gromadzenie środków publicznych
Wydatkowanie środków publicznych
Kontrola (zgodności z planem) Rdzeniem samorządowej gospodarki finansowej jest samorządowa gospodarka budżetowa obok gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw.
Gospodarka finansowa JST składa się:
Gospodarka budżetowa - podstawa budżet gminy, powiatu, województwa
Zakłady gospodarki komunalnej itp.
Przedmiotem samorządowej gospodarki finansowej są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Podmiotem s samorządowej gospodarki finansowej są organy JST oraz jednostki organizacyjne JST gospodarujące środkami publicznymi.
Gospodarka finansowa JST musi być prowadzona z zachowaniem zasad: celowość, oszczędność, efektywność, skuteczność, terminowość.
Zasady samorządowej gospodarki finansowej (tak jak publicznej gospodarki finansowej) są zawarte w ustawie o finansach publicznych. Przesłanki wyodrębnienia samorządowej gospodarki finansowej z publicznej gospodarki finansowej
Względy ustrojowe - decentralizacja, demokracja
Względu historyczne - ewolucyjny rozwój samorządu terytorialnego Względy ekonomiczne - podniesienie racjonalności działania w sektorze publicznym na szczeblu lokalnym i regionalnym
Względy polityczne - wzmocnienie odpowiedzialność organów samorządowych
Względy społeczne - możliwość ustalenia społecznej hierarchii potrzeb i pobudzenie inicjatywy społeczności samorządowej
System finansowy JST
Fst- operacje czynności procesy  GFST  SFS zasady normy procesy - ustawa o FP System finansowy JST to ogół norm prawnych określających formy organizacyjne, zasady i procedury gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez JST i ich związki w celu realizacji ich zadań i funkcji. Podmiotem systemu finansowego JST są organy JST oraz jednostki organizacyjne gmin, powiatów i województw samorządowych gospodarująca środkami publicznymi.
Przedmiotem systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego są:
Kompetencje organów JST w sprawach finansowych (kto uchwala, przygotowuje projekt budżetu)


(…)


Dochody bieżące budżetu JST to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup i objęcie akcji i udziałów (są ograniczenia w stosunku do powiatów)
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki bieżące budżetu JST to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
Strumienie budżetowe
Budżet Dochody
Minus…
… określonych przez ustawy, dla realizacji prawnie określonych zadań.
O zakresie samodzielności finansowej samorządu terytorialnego decyduje:
Wielkość zasobów pieniężnych przekazanych do jego samodzielnej dyspozycji (w relacji do wielkości zasobów pieniężnych państwa)
Zakres swobody w kształtowaniu wydatków, wydatkowaniu środków, organizacji budżetów samorządowych, planowaniu budżetowym i wykonaniu budżetu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz