Finanse publiczne i rynki finansowe

note /search

Budżet Państwa - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1827

Środki   publiczne Dochody   publiczne •   Daniny   publiczne ○   Podatki ○   Składki ○   Opłaty ○   Wpłaty   z   zysków   przedsiębiorstw   państwowych   i jednoosobowych   spółek   skarbu państwa •   Dochody   z   mienia   jednostek   sektora   finansów   publicznych ○   Najem,   dzierżawa ○   Od...

Finanse samorządu terytorialnego - Źródła prawa związane z funkcjonowa...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2247

Samorząd   terytorialny   to   tylko   te   grupy   społeczne   i ich   reprezentacje,   które   zostały   powołane aktami   prawnymi   do wykonywania   zadań   administracji   publicznej  w   sposób   zdecydowany   i w formach   zdecentralizowanych. Cechy   samorządu   terytorialnego: •   Ogranicz...

Podatek i technika podatkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2450

Charakterystyka   podatku Funkcja   fiskalna   i   funkcja   ekonomiczna Funkcja   fiskalna -   instrument   przejmowania   dochodu   dla państwa   i zaspokajania   popytu   na pieniądz Funkcja   ekonomiczna   -   skutkiem   nakładania   podatków   jest   zmiana   sytuacji   dochodowej   podatnik...

Rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

RYNEK KAPITAŁOWY FORMUŁY NA OBLICZANIE WARTOŚCI PRZYSZŁEJ I WARTOŚCI BIEŻĄCEJ FV = PV x PV = FV = PV x PV = gdzie: FV - wartość przyszła PV - wartość bieżąca r - stopa procentowa wyrażona w skali rocznej (p.a.) n - liczba lat w czasie trwania inwestycji m - częstotliwość kapitalizacji w cią...

Ustawa budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1519

Ustawa   budżetowa Budżet   państwa 1.   Łączna   kwota   prognozowanych   podatkowych   i niepodatkowych   dochodów   budżetu   państwa 2.   Łączna   kwota   planowanych   wydatków   budżetu   państwa 3.   Kwota   planowanego   deficytu   budżetu   państwa   wraz   ze   źródłami   jego   pokryci...

Zasady finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2639

Zasady   finansów   publicznych   znajdujące się   w   konstytucji: 1.   Zasada   subsydiarności :   Preambuła 2.   Dualizm   ustroju   finansowego   -   zasada   decentralizacji :   art.   15 3.   Art. 16: Ustanowienie   samorządu   terytorialnego   jako   ogółu   mieszkańców   jednostek   zasad...

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO Ze względu na miejsce dokonywania transakcji oraz wysokość obrotów rynek kapitałowy możemy podzielić na rynek giełdowy (giełdy papierów wartościowych) i pozagiełdowy (OTC) oraz regulowany (giełdy, CeTO) i nieregulowany (rynek emisji prywatnych). OTC Ogół transakcji k...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych likwidacji ulegają: 1.Gospodarstwa pomocnicze państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do 31.12.2010; gospodarstwo pomocnicze było tworzone w celu odejścia od sztywnych zasad...

Materiały z Finansów lokalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2604

do egzaminu z części Finanse publiczne obowiązują także: 1)podręcznik J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, a z niego następujące rozdziały: 1-5 oraz 7 i 10. 2)wskazane przeze mnie w materiałach wybrane artykuły Ustawy z dnia 27 sierpnia 20...

Państwowy dług publiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1666

Wykład: Finanse publiczne (07.04.2010. godz. 8:00). Temat: Państwowy dług publiczny (brak slajdów!). Państwowy dług publiczny to zobowiązania sektora finansów publicznych, które powstają z następujących tytułów: Wyemitowan...