Zasady finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady finansów publicznych - strona 1 Zasady finansów publicznych - strona 2 Zasady finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:


Zasady   finansów   publicznych   znajdujące się   w   konstytucji: 1.   Zasada   subsydiarności :   Preambuła 2.   Dualizm   ustroju   finansowego   -   zasada   decentralizacji :   art.   15 3.   Art. 16: Ustanowienie   samorządu   terytorialnego   jako   ogółu   mieszkańców   jednostek   zasadniczego podziału   terytorialnego.   Samorząd   terytorialny   uczestniczy   w   sprawowaniu   władzy   publicznej 4.   Art.. 2   i art.   20: Zasada   sprawiedliwości   społecznej.   Społeczna   gospodarka   rynkowa. 5.   Rozdział   II Zadania  publiczne:  bezpieczeństwo,   wymiar   sprawiedliwości,   wspieranie   zatrudnienia   i walka   z bezrobociem,   zabezpieczenie   społeczne,   ochrona   zdrowia,   niepełnosprawność,   edukacja, pomoc   społeczna,   badania naukowe,   kultura,   ochrona   środowiska,   gospodarka   mieszkaniowa 6.   Zasada   samodzielności : a.   Publicznoprawnej b.   Majątkowej c.   Finansowej d.   Podatkowej e.   Ustroju   wewnętrznego   - każda   jednostka   posiada   statut 7.   Rozdz.   10: a.   Nakładanie   podatków   i opłat b.   Podstawowe   zasady   uchwalania i   wykonywania   budżetu   państwa c.   Deficyt   budżetowy   i dług   publiczny d.   Rola   NBP Sektor   publiczny   w   Polsce •   Brak   definicji sektora   zarówno   w polskim   ustawodawstwie   jak i   w literaturze prawnoekonomicznej •   Enumeratywnie   wymienione   podmioty   zaliczone   do   SFP •   Istotne   zmiany   w   roku   2009   -   między   innymi   formy   organizacyjno-prawne   podmiotów   SFP, brak   podziału   na podsektory •   Realny   zakres   sektora   publicznego  w   poszczególnych   państwach   jest   zróżnicowany •   Podmioty   sektora   wykonują   zadania  polegające   na  zarządzaniu  państwem   i jego   ochronie   oraz na świadczeniu   usług Do   sektora   finansów   publicznych   zalicza   się: •   Organy   władzy   publicznej,  organy   administracji   rządowej,   organy   kontroli   państwowej   i ochrony   prawa,   sądy   i trybunały •   Jednostki   samorządu   terytorialnego   i   ich   związki •   Jednostki   budżetowe •   Samorządowe   zakłady   budżetowe •   Agencje   wykonawcze ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz