SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2863
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH - strona 1 SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT: SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH
SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH - określa podmioty, które gromadzą i rozdysponowują środki publiczne oraz ich formę organizacyjną oraz zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej.
Ujęcie PODMIOTOWE Sektor finansów publicznych dzieli się na: SEKTOR RZĄDOWY
SEKTOR SAMORZĄDOWY
Do sektora fin. publicznych (wg ustawy z 26 listopada 1998 r. o fin.publicznych) zalicza się:
1.Organy:
władzy publicznej (parlament, rząd, rada państwa...)
administracji rządowej
kontroli państwowej i ochrony prawa
sady i trybunały
jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki
2. Jednostki budżetowe
Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
3. Fundusze celowe
4. Państwowe szkoły wyższe
5. Jednostki badawczo - rozwojowe
6. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
7. Państwowe lub samorządowe instytucje kultury
8. ZUS i KRUS oraz zarządzane przez nie fundusze
9. Kasy Chorych oraj Krajowy Związek Kas Chorych
10.Państwowa Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
11. Państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem!! przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego.
SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH W UJĘCIU PRAWNYM.
Źródła:
Konstytucja (Rozdział IX)
Ustawa o finansach publicznych
Coroczne ustawy budżetowe
Uchwały budzetowe na szczeblu centralnym i na szczycie samorzadowym
Ustawy podatkowe
Ustawy o funduszach celowych
Ustawy o finansach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawy regulujące działalność rządu i zarządu jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa - ordynacja podatkowa
Ustawa - kodeks celny
Ustawa - kodeks skarbowy
Ustawa karno-skarbowa
SYSTEM FIN. PUBL. W UJĘCIU INSTYTUCJONALNYM to
budżet państwa * budżety samorządowe * fundusze celowe
5. SYSTEM FIN. PUBL. w uj. INSTRUMENTALNYM
(co jest źródłem dochodu? jakie są wydatki ?)
DOCHODY:
podatki
opłaty
cła
dochody z majątku
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

t.tolstosheieva napisał(a):

2021-09-28 13:27:32

róznice między finansami państwa a jednostki samorządu terytorialnego