Finanse publiczne

note /search

Polskie prawo finansowe - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 2170

Polskie Prawo finansowe Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej . Potrzeby zaspokajane indywidualnie co łączy się z gospodarką rynkową, oraz potrzeby zaspokajane publicznie przez działalność państwa. Podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie zmienia się wraz z prze...

Polskie prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1498

Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny Skróty: adm. - administracja, administracyjna itp. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego eu - europejskie, europejska itp. F - fundusz GUS - Główny Urząd Statystyczny in. - inne, innych itp. jst - jednostka samorządu terytorialnego K - konstytucja KF - Krajowy ...

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1043

Skróty: adm. - administracja, administracyjna itp. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego eu - europejskie, europejska itp. F - fundusz GUS - Główny Urząd Statystyczny in. - inne, innych itp. jst - jednostka samorządu terytorialnego K - konstytucja KF - Krajowy Fundusz KKS - Kodeks Karny Skarbowy m...

Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

ZAGADNIENIA OGÓLNE PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I PRAWA FINANSOWEGO PODZIAŁ POTRZEB LUDZKICH: potrzeby zaspokajane indywidualnie(prywatnie)- wymagają starań osobistych jednostki związane z działalnością prywatnej gospodarki rynkowej, produkcją, popytem i podażą. Potrzeby zaspokajane publiczn...

Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 4354
Wyświetleń: 5432

Finanse publiczne 1.1 Pojęcie nauki o finansach publicznych Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z postępowaniem o rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych , zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego W klasycznym ujęciu ograniczało się wyłąc...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1722

Finanse publiczne 1.POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Mianem finansów publicznych określamy zasoby pieniężne związków publiczno - prawnych tj. państwo publiczne organizuje międzynarodowe, samorząd terytorialny, instytucje ubezpieczeń społecznych, związki wyznaniowe. Zasoby te umożliwiają związkom public...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

1. ETAPY ROZWOJU BUDŻETU 1273 - król Anglii Edward I wprowadził zapis do Wielkiej Karty Wolności mówiący, że nie będzie nakładał podatków bez zgody prałatów, baronów czy innych ważnych ludzi 1374 - król Ludwik Węgierski - bez zezwolenia reprezentacji podatników nie można nakładać nowych danin XIV...

Finanse publiczne - ogrom plików i zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3703
Wyświetleń: 9212

doc. Tematy prezentacji: - deficyt i dług publiczny, 30 slajdów: czynniki równowagi budżetowej; problematyka równowagi budżetowej; rodzaje sald budżetowych; problem deficytu ekonomicznego w Polsce; - klasyfikacja wydatków budżetu państwa, 34 slajdy: dotacje; subwencje; wydatki bieżące jednoste...

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4977

Zagadnienia w nich omawiane dotyczą m.in. systemu finansowego, finansów publicznych, gospodarki finansowej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu, deficytu i długu publicznego, samorządu terytorialnego, zadań gminy, źródeł dochodów JST, instrumentów rynku pieniężnego, rynku kapitałowego. Fina...

FINANSE PUBLICZNE - TESTY

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Finanse publiczne
Pobrań: 6195
Wyświetleń: 24948

Redystrybucja bezpośrednia polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych, które wpływają na poziom dochodów rozporządzalnych. Dobra kongestywne charakteryzują się tym, iż ich użyteczność zależy od liczby korzystających z danego dobra. Płatnikiem jest podmiot zobowiązany prawem podatkowym...