Etapy rozwoju budżetu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy rozwoju budżetu - strona 1 Etapy rozwoju budżetu - strona 2 Etapy rozwoju budżetu - strona 3

Fragment notatki:

1. ETAPY ROZWOJU BUDŻETU
1273 - król Anglii Edward I wprowadził zapis do Wielkiej Karty Wolności mówiący, że nie będzie nakładał podatków bez zgody prałatów, baronów czy innych ważnych ludzi
1374 - król Ludwik Węgierski - bez zezwolenia reprezentacji podatników nie można nakładać nowych danin
XIV wiek - we Francji rozdzielono wydatki państwa i króla
1504 - rozdział skarbu królewskiego i publicznego
1590 - Zygmunt III - opracowano budżet obejmujący całość dochodów i wydatków państwowych
1598 - Francja - pogłębienie programów rozdzielania majątku państwa i króla
1628 - Anglia - zasada zgody parlamentu na nakładanie podatków przez króla
1688 - Anglia - prawo zezwalające na pobór podatków i prawo decydowania o sposobie ich zużycia
1768 - Polska - nałożenie nowych podatków lub podwyższenie istniejących wymagało opracowania całego budżetu z uwzględnieniem źródeł dochodów i rodzajów wydatków oraz ich jednomyślnego przyjęcia przez Sejm
1781 - J. Wecker pierwszy odtajnił budżet publikując jego dochody i wydatki
1791 - reprezentacja narodu ma prawo zatwierdzenia dochodów i wydatków na każdy następny rok (Konstytucja III Maja)
1830 - po raz pierwszy użyto w konstytucji terminu budżet
1862 - Francja - dekret carski jednym z najobszerniejszych źródeł prawa budżetowego w Europie
1921 - Stany Zjednoczone - departament budżetowy podlegający bezpośrednio prezydentowi po II wojnie światowej w krajach socjalistycznych rozszerzono zakres budżetu, który przejął finansowanie wielu zadań gospodarczych i socjalnych
lata 50-te - eksperymenty z wydłużeniem okresu budżetowego, sporządzania odrębnych budżetów majątkowych i bieżących, próby dostosowania budżetu do przebiegu cyklu koniunkturalnego
1985 - Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę Gramma-Rudmana-Hollingra o zrównoważeniu budżetu oraz parlamentarnej kontroli deficytu budżetowego
Pierwszy polski budżet został uchwalony przez Sejm dopiero w 1768r. mimo to miał być jednym z wcześniejszych budżetów w Europie. Budżet ten obejmował dochody i wydatki Skarbca Koronnego oraz Skarbca Litewskiego i charakteryzował się stosunkowo dużą szczegółowością. Zastosowano w nim także oryginalne, jak na ówczesne czasy rozwiązania.
2. JAKIE CZYNNIKI WYZNACZAJĄ RANGĘ BUDŻETU PAŃSTWA
Budżet państwa - plan dochodów i wydatków na dany rok budżetowy, przygotowany przez władzę wykonawczą i przedstawiony Parlamentowi
Współczesna ranga budżetu wynika z następujących przesłanek:
jest on głównym instrumentem sprawowania władzy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz