Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

note /search

Spowiednik - prawodawstwo wspólne cz.2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

2.2. Doktryna Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II stanowił prze­łom w życiu Kościoła XX wieku. Problem aggiornamento dotyczył wszystkich dziedzin życia wspólnoty katolickiej, także prawa kanonicznego. Postulowano odnowę liturgiczną i uproszczenie drobiazgowych przepisów. Temu wszystkiemu m...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1701

WYKŁAD 1. 01.10.2010r. Międzynarodowe stosunki gospodarcze są częścią ekonomii, zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie wymiany towarów oraz usług, finansów, a także czynników produkcji - oznaczają transgraniczne, międzynarodowe interakcje w sferze gospodarczej podmiotów tychże stos...

Historia filozofii - skrypt - DZIEJE FILOZOFICZNEGO ZDZIWIENIA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2359

HISTORIA FILOZOFII DZIEJE FILOZOFICZNEGO ZDZIWIENIA Filozofia to dziedzina poznawcza, wyodrębniona z umiejętności praktycznych i mitologii na przełomie VII i VI wieku przed Chr. w starożytnej Grecji. Diogenes Laertios pisze, że terminu filozofia pierwszy raz użył Pitagoras, mówiąc, że „żaden czło...

Teorie zarządzania a pracownik - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 735

wykład 1. 07.10.2010r. I. Teorie zarządzania a pracownik Szkoła klasyczna NOP- naukowa organizacja pracy Klasyczna teoria organizacji Szkoła zachowań Nurt stosunków międzyludzkich Nurt potencjału ludzkiego Szkoła matematyczna Ad. I.1. Naukowa Organizacja Pracy Prekursorem tej szkoły był Ro...

Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1547

Tablica 1 Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe Dziedziny zarządzania Działania (czynności) składające się na poszczególne dziedziny zarządzania Oddziaływanie obejmujące po kilka czynności i międzyfunkcyjne Planowanie Gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, szansach; analiz...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1722

Finanse publiczne 1.POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Mianem finansów publicznych określamy zasoby pieniężne związków publiczno - prawnych tj. państwo publiczne organizuje międzynarodowe, samorząd terytorialny, instytucje ubezpieczeń społecznych, związki wyznaniowe. Zasoby te umożliwiają związkom public...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

1. ETAPY ROZWOJU BUDŻETU 1273 - król Anglii Edward I wprowadził zapis do Wielkiej Karty Wolności mówiący, że nie będzie nakładał podatków bez zgody prałatów, baronów czy innych ważnych ludzi 1374 - król Ludwik Węgierski - bez zezwolenia reprezentacji podatników nie można nakładać nowych danin XIV...

Małe ABC przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 854

Bilans przedsiębiorstwa, jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych charakteryzujące stan i strukturę środków (składników majątkowych) przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł finansowania tego majątku (pasywa) na dany dzień w roku (ma więc charakte...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637

Prawo Wspólnotowe Wspólne wartości Unii Europejskiej ZASADY (wspólne dla państw członkowskich): Wolności Zasada wolności ma szczególne znaczenie w sferze rynku wew. leżąc u podstaw wszystkich jego wolności: *swobody przepływu towarów i osób *swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świa...

Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 5502

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej. W notatce znale...