Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 2

note /search

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3605

...Nauka – istota Def. Wg. Encyklopedii – przyswajanie jakichkolwiek treści (wiedzy), nabywanie umiejętności oraz tego czego się uczymy lub nauczymy. W powszechnym rozumieniu – ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowany w systemie zagadnień i wyrażony w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach. Różne...

Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2611

...1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.  a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw post...

Mikroekonomia - ścieżka cen

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6489

Preferencje i krzywe obojętności - konsument jest w stanie uporządkować dobra i usługi według intensywności swoich odczuć i satysfakcji jaką przyniesie mu konsumpcja danego dobra - krzywa obojętności pokazuje wszystkie kombinacje d...

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3269

ZARZĄDZANIE-wysoko wykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli. ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,ko...

Streszczenie połowy starego testamentu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ikonografia chrześcijańska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5278

Historia Abrahama od Pan powołuje Abrahama, aby udał się do Kanaanu do pogrzeb Sary w pieczarze Makpela. Historia Izaaka od Rebeka i Eliezer przy studni – wybranie żony dla Izaaka do Rebeka i Abimelek. Historia Jakuba od narodziny bliźniąt – Jakub i Ezaw do śmierć Racheli. Historia Józef od bracia...

Logika - Znak

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Logika
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6286

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zdanie, funktor, nazwa, treść nazwy, zakres nazwy, definicje, definicja realna i nominalna, język, cechy języka, funkcje języka, rodzaje kodów, warunki zachodzenia komunikacji, błędy językowe, logika formalna, alternatywa, implikacja, koniunkcja, równ...

Etyka - wykłady, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7098

prof. dr hab. Józefa Zabielskiego. Notatka zawiera 15 strony i porusza zagadnienia takie jak: określenie etyki, zarys dziejów etyki, teorie etyczne starożytnej Grecji, system etyczny Arystotelesa, etyka stoikow i epikurejczyków, cechy charakterystyczne etyki starożytnej, stoicy, epikurejczycy, etyk...

Polska Droga do kapitalizmu - Bezrobocie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3374

Są to notatki z wykładów z przedmiotu Ekonomia prowadzonego przez dr Jana Bobera. Materiały te są w formacie .doc i obejmują 16 ston tekstu. Na wykładach został w szczególności rozwinięty temat transformacji gospodarczej w Polsce, jej skutki społeczne, ekonomiczne oraz częściowo polityczne. Znajdzie...

Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej - podmioty, cele, uwarunk...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2569

oddziaływań pg, pkb jako wskaźnik dobrobytu, doktryny i systemy pg, leseferyzm i liberalizm, keynesizm. teoria i praktyka, neoliberalizm, polityka rozwoju gospodarczego, problemy strategii rozwoju, polityka strukturalna, polityka konkurencji. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1) - P...

Zagadnienia na kolokwium starożytność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2268

Zagadnienia na kolokwium - Zarządzanie 1012/1013 rok Co to jest intelektualizm etyczny?  - pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czyn...