zagadnienia na kolokwium starożytność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na kolokwium starożytność - strona 1 zagadnienia na kolokwium starożytność - strona 2 zagadnienia na kolokwium starożytność - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia na kolokwium - Zarządzanie 1012/1013 rok
Co to jest intelektualizm etyczny?
 - pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czynić źle - jeśli zatem źle postępuje, oznacza to, że jego wiedza na temat dobra jest niepełna.
Dwie metody dyskusji stosowane przez Sokratesa.
- Metoda elenktyczna  polegała na sprawdzaniu wartości i zbijaniu twierdzeń rozmówcy poprzez wyprowadzanie z nich konsekwencji doprowadzających w końcu do tezy absurdalnej lub sprzecznej z twierdzeniem pierwotnym. Była metodą negatywną, która wskazywała na niepewność i brak ugruntowania tego, co rozmówca uważał za  wiedzę , a co w rzeczywistości okazywało się jedynie mniemaniem . Rozmowa prowadzona była do momentu, aż rozmówca przyznawał, że nic nie wie na ten temay.
- Metoda majeutyczna  ("położnicza") była z kolei metodą pozytywną. Stosował ją tylko wobec niektórych osób, w których drzemała nieuświadomiona wiedza. Poprzez dyskusję Sokrates starał się pomóc tej wiedzy "przyjść na świat". Nie był więc osobą pouczającą, a jedynie pomocnikiem, który sam także się uczył
Jaki był stosunek Sokratesa do polityki?
Sokrates nie działał aktywnie w polityce, jednak wielokrotnie poruszał tematy polityczne. W wielu swoich wypowiedziach krytykował  demokrację ateńską , przez co bywał wielokrotnie oskarżany o  antydemokratyzm . Wynikać to także miało z tego, że wśród jego uczniów znajdowali się przeciwnicy demokracji ( Alkibiades ,  Platon ,  Kritiasz ). Sokrates krytykował również  ustrój oligarchiczny , przez co przeciwko niemu zwrócili się zarówno zwolennicy demokracji jak i oligarchii
Poglądy etyczne Sokratesa.
3 główne tezy:
cnota jest dobrem bezwzględnym
cnota wiąże się z pożytkiem i szczęściem
cnota jest wiedzą
„Obrona Sokratesa” (zarzuty, oskarżenie, przebieg procesu, treść obrony, istota nauki Sokratesa - interpretacja dialogu) ZARZUTY: zarzucano mu bezbożność i deprawowanie młodzieży. Sokrates  powoływał się za to na głos ducha bożego ( daimonion ), który podpowiadał mu decyzje. Postawa taka spotykała się z niezrozumieniem ogółu, który podejrzewał go o niedowiarstwo i tym samym gorszenie młodzieży.
OSKARŻENIE : wprowadzenie nowych wierzeń i psucie młodzieży.
PRZEBIEG PROCESU : Sokrates stawał przed sądem przysięgłych który składał się z 500 losowo wybranych obywateli. Najpierw na rozprawie przemawiali oskarżyciele, następnie odpowiadał oskarżony. Bezpośrednio po obronie oskarżonego odbywało się tajne głosowanie nad winą oskarżonego za pomocą specjalnie oznaczonych kamyków, muszelek lub tabliczek. Rozstrzygała większość absolutna, gdyby jednak przynajmniej jedna piąta sędziów nie przyznała racji oskarżycielowi, ten musiałby zapłacić karę tysiąca 

(…)

…: (intelektualne) są skutkiem doświadczeń. Z cnót intelektualnych najważniejsze są dwie: rozsądek i mądrość. Rozsądek dotyczy ludzkich spraw, dba o zapewnienie człowiekowi zarówno dóbr duchowych jak i cielesnych. Przedmiotem i polem działania rozsądku są rzeczy zmienne i przemijające. Mądrość jest najwyższą z rodzajów wiedzy. Zajmuje się bytami wiecznymi i niezmiennymi.
Państwo boże a państwo ziemskie w koncepcji św. Augustyna.
BOŻE:  Prawdziwe wolne i sprawiedliwe państwo, i tylko tam możliwa jest spokojna egzystencja ludzka w bożym błogosławieństwie. Nawet władca wyróżniający się umiłowaniem Boga, nie jest w stanie zapewnić swoim poddanym sprawiedliwości, co najwyżej zapobiega pobieżnie skrajnej przemocy. Państwo Boże cechuje dobroć, przebaczenie i miłość
ZIEMSKIE: cechuje grzech, zło i nienawiść. Nie będzie wieczne, ma tu na ziemi swoje dobro i raduje się z uczestniczenia w nim. A ponieważ nie jest to dobro tego rodzaju, iż miłośnikom swym nie przysparza żadnych kłopotów, więc i państwo owo rozpada się bardzo często na części, które przeciwstawiają się sobie w sporach i wojnach, w walkach i w dążeniu do zwycięstw, co niosą śmierć i same są śmiertelne.
*Można teoretycznie przypisać państwu bożemu ludzi…
…). Wg Platona świat stworzył Wielki Demiurg (wielki stwórca). Wzorował się na ideach, ale świat stworzył z materii.
Koncepcja idealnego (sprawiedliwego) państwa wg Platona.
Państwo najlepsze powinno dążyć do zalet najwyższych i właściwym ideom ma być zbudowane jak organizm, musi być oparte na wiedzy, aby dobro czynić trzeba je znać. Idealne państwo jest ascetyczne dąży, bowiem do idealnego celu…
… zarabiać na życie.
Idealnym ustrojem był zdaniem św. Tomasza z Akwinu, ustrój monarchiczny. Twierdził jednak, że wtedy gdy monarcha narusza prawo boskie, poddany ma mu prawo wypowiedzieć posłuszeństwo. Kościół miał prawo ingerować w sprawy państwa, tak więc mógł przyczynić się do usunięcia władcy, który łamał prawa boskie.
*ustroje dobre: monarchia, arystokracja, politeja
*ustroje złe: tyrania, oligarchia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz