Historia filozofii

note /search

Historia filozofii - skrypt - DZIEJE FILOZOFICZNEGO ZDZIWIENIA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1988

HISTORIA FILOZOFII DZIEJE FILOZOFICZNEGO ZDZIWIENIA Filozofia to dziedzina poznawcza, wyodrębniona z umiejętności praktycznych i mitologii na przełomie VII i VI wieku przed Chr. w starożytnej Grecji. Diogenes Laertios pisze, że terminu filozofia pierwszy raz użył Pitagoras, mówiąc, że „żaden czło...

Filozofowie w pigułce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia filozofii
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6132

...5. PARMENIDES szkoła filozofia eleacka ( 540 – 470 p.n.e.) 6.  ZENON Z ENEI filozofia eleacka ( 490 – 430 p.n.e.) 7. EMPEDOKLES filozofia eleacka ( 490 – 430 p.n.e.) 8. DEMOKRYT Z ABDERY ... STAROŻYTNOŚĆ: 1.       TALES był HILOZOISTĄ - jońska filozofia przyrody, Zasadą (arche) jest woda,...

Zagadnienia na kolokwium starożytność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2268

Zagadnienia na kolokwium - Zarządzanie 1012/1013 rok Co to jest intelektualizm etyczny?  - pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czyn...

Filozofowie - opracowanie tez

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1295

Tales Żył na przełomie VII i VI w. Był kupcem, żeglarzem, podróżnikiem. Jest uznawany za pierwszego filozofa. To właśnie mu przypisuje się oddzielenie nauki i wszelkiej myśli od mitologii. Dla niego jak i dla pierwszych filozofów życie było nieodłączne od materii, jej cechą był poruszanie się ( gło...

Pojęcia i definicje - historia filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1253

POJĘCIA Teizm (gr. θεoς theos - bóg) to wiara w istnienie bogów lub bogiń. Panteizm - światopogląd religijny utożsamiający boga (bóstwo) ze światem przyrody. Panteista powiedziałby, że bóg jest ze światem w pełni tożsamy, nie jest jego stworzycielem, lecz nim samym. Koncepcja ta koresponduje z ideą...

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1631

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), ...

Historia filozofii - opracowanie definicji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1260

MATERIALIZM kierunek lub kierunki w filozofii wyprowadzające realność istniejących bytów z ich zachowań i procesów, po świadomość włącznie, tj. z materii. W teorii poznania przyjmują istnienie świata przedmiotowego niezależnie od woli i świadomości podmiotu poznającego i uznają jego poznawalność za...

Wprowadzenie do historii filozofii- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1155

1.Co to jest filozofia? Wymień działy filozofii i sformułuj pytania do każdego działu. Filozofia, z greki philosophia, to umiłowanie mądrości (gr. Phileo - kochać, sophia - mądrość). Rozwinęła się gdy istotom ludzkim przestało wystarczać magiczne rozumienie świata, była więc swego rodzaju ucieczką ...

Empedokles

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

EMPEDOKLES EMPEDOKLES pochodził z Agrygentu, obecnie zwanego również Girgenti. Było to wówczas najbogatsze miasto na Sycylii. Żył najprawdopodobniej od 490 do 430 r.p.n.e. Była to jedyna w swoim rodzaju postać we wcześniejszych dziejach filozofii greckiej. Był lekarzem, kapłanem, poetą, cudotwórcą ...

Filozofia Żydów w średniowieczu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Filozofia żydowska w średniowieczu. Okres systematycznego filozofowania Żydów rozpoczął się na obszarze panowania islamu pod wpływem istniejących tam prądów umysłowych. Od VIII wieku w islamie rozwijały się dążenia do intelektualnego zgłębienia wyobrażeń religijnych, które dotychczas w większości n...