Podstawy zarządzania ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania ćwiczenia - strona 1 Podstawy zarządzania ćwiczenia - strona 2 Podstawy zarządzania ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:
....ZARZĄDZANIE-wysoko wykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli.

ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe i niematerialne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny.

ORGANIZACJA - wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania skierowana na osiągnięcie celów. Cel główny jest osiągany przez osiągnięcie celów szczegółowych.

ORGANIZACJA - wg Zieleniawskiego, całość której składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości.

ORGANIZACJA - wg Griffina, grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć pewien zestaw celów.......7. Organizowanie i jego znaczenie w organizacji:
ORGANIZOWANIE – decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Znaczenie: grupowanie-grupowanie czynności i pracowników w poszczególne komórki i zespoły (zakłady,wydziały,oddziały) –przydzielanie- zadań,prac,narzędzi i materiałów, ---kształtowanie- więzi współpracy i podległości między komórkami,-delegowanie- rozgraniczenie uprawnień,-dobór i rozstawienie kadr kierowniczych, sprecyzowanie reguł postępowania dla całej org.

13.Struktura organizacyjna:Zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji. Wynik ich ukształtowania w postaci konkretnego układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań.
Struktury organizacyjne stanowią „formy organizacyjne działań i funkcji” realizowanych w ramach społecznego podziału pracy
Kryteria klasyfikacji struktur, rodzaje organizacji: Przeważający rodzaj więzi: Liniowa, Funkcjonalna, Sztabowa, Techniczna Rozpiętość kierowania: Płaska,Smukła....


(…)

… pewien zestaw celów. CECHY ORGANIZACJI- celowość, nastawienie organizacji na osiągnięcie jednego lub więcej celów, sposób zorganizowania; wyodrębnienie z otoczenia, a jednocześnie powiązanie z nim przez cel lub cele; poddawanie się kierowaniu. 2.Otoczenie organizacji - ot. zewn. - wszystko poza orga. co może na nią oddziaływać; ot. wewn. - warunki wewn org. Otoczenie dalsze, ogólne - niesprecyzowane…
… Analiza strategiczna obejmuje trzy obszary : -oczekiwań aspiracji i celów -zasobów pozyskiwanych i dysponowanych -otoczenie organizacji obecnej i przewidywalne
Pięć sił konkurencji:
a)zagrożenie ze strony nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek: zależy od łatwości z jaką nowi konkurenci mogą wchodzić na rynek.(łatwo wejść z pizzeria dlatego zagrożenie dla innych jest duże, trudno wejść do branży…
… się i uzupełniają). Zasięg. Zasięg strategii określa, na jakich rynkach organizacja będzie konkurować. Dystrybucja zasobów. Strategia powinna obejmować zarys projektowanej alokacji zasobów organizacji pomiędzy różne zastosowania. Wyróżniająca kompetencja. Strategia powinna określić dziedziny, w których firma ma szczególne kompetencje, dające jej przewagę nad konkurentami. Synergia. Macierz BCG- wyodrębnione…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz