Wykład - planowanie strategiczne, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - planowanie strategiczne, sem IV - strona 1 Wykład - planowanie strategiczne, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne polega na wyznaczeniu podstawowych zadań gospodarczych wynikających z celów strategicznych, przypisaniu im niezbędnych środków do wykonania oraz ustaleniu realnych i skutecznych sposobów wykonania tych zadań.
Cechy planowania strategicznego:
1.Określa na czym polega działalność firmy, kim są jej klienci
2.Podejmowane decyzje maja charakter ważniejszy niż decyzje operacyjne
3. Wyznacza ogólne ramy dla planowania operacyjnego
4. Dotyczy długiego okresu (5-10lat)
5. Jest procesem ciągłym i nieregularnym
6. Jest nacechowane dużym ryzykiem i niepewnością (w strategii może być więcej możliwych wariantów niż w działaniu operacyjnym)
7. Koncentruje zasoby formy na najważniejszych działaniach (priorytetach) 8. Wymaga dużej ilości informacji spoza firmy, uwzględniając relacje organizacji z otoczeniem.
9. Realizowane jest przez najwyższe kierownictwo 10. Trudniej ocenić efekty niż w planowaniu operacyjnym, gdyż wyniki decyzji strategicznych mogą ujawnić się po dłuższym okresie. Zadania planowania strategicznego:
Zmniejszenie ryzyka podejmowania błędnych decyzji w przyszłości.
Wytwarzanie przyszłej przestrzeni działania tak by istniała możliwość dokonywania wyboru
Połączenie decyzji z istniejącymi i oczekiwanymi czynnikami wzrostu, a także z istniejącymi ograniczeniami, by decyzje uwzględniały czynniki i ograniczenia występujące dzisiaj i mogące się pojawić w przyszłości
Redukcja stopnia skomplikowania procesów gospodarczych poprzez z jednej strony tworzenie modeli ekonomicznych, bo plan jest pewnym uproszczonym modelem, a z drugiej strony przez stabilizacja sposób działania i oczekiwań.
Tworzenie i utrzymywanie czynników sukcesu czyli takich czynników dzięki którym będziemy odnosili sukces, będziemy posiadali odpowiednia zdolność konkurencyjna.
Planowanie strategiczne dąży do wypracowania strategii rozwoju i działania, ale w procesie planowania mogą pojawić się pewne zagrożenia, które należy uwzględniać aby planowanie nie było celem samym w sobie. Pułapki planowania strategicznego:
Proces podejmowania decyzji jest zdominowany przez dyrektora generalnego
Kultura firmy, jej wyroby czy usługi są uznawane jako niepodatne na zmianę
Brak wyprowadzania zmian z uwagi na zmiany w otoczeniu firmy
Zbiurokratyzowanie planów
Ograniczanie jednostki tylko decyzji najbardziej racjonalnych i pozbawionych ryzyka.
Przypisywanie przez zespoły planistów inicjatywy i władzy menedżerów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz