Planowanie miast

note /search

Wykład - analiza otoczenia konkurencyjnego, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

Analiza otoczenia konkurencyjnego Jest to analiza sektora, w którym dział przedsiębiorstwo. Sektor jest to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, korzystające z tych samych źródeł zaopatrzenie i zaspokajające potrzeby tych samych nabywcó...

Wykład - benchmarking przedsiębiorstwa, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

Benchmarking przedsiębiorstwa Aplikowanie we własnej firmie wzorcowych rozwiązań wyparowanych przez inne firmy uważane za najlepsze w swojej klasie. Wiąże się z ciągłą obserwacją konkurentów i przedsiębiorstw spoza sektora pod kątem stosowan...

Wykład - etapy analizy strategicznej, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827

ETAPY ANALIZY STRATEGICZNEJ Analiza zewnętrzną otoczenia z podziałem na: - analizę otoczenia ogólnego - dalsze, makrootoczenie - analizę otoczenia bliższego - konkurencyjne, mikrootoczenie 2. analiza potencjału przedsiębiorstwa 3. zestawienie wynikowa z otoczenia i zasobów w celu skumulowania wa...

Wykład -etapy analizy SWOT, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

Analiza SWOT alternatyw strategicznych Okazje okazje Kwadrat II *integracja pionowa Dywersyfikacja konglomeratowa Kwadrat I Specjalizacja *rozwój ryku Rozwój wyrobu innowacje słabe strony Kwadrat III *Transformacja *Dezinwestycja (Likwidacja) Kwadra IV *integracja pozioma dywersyfik...

Wykład - filozofia i wizja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

FILOZOFIA I WIZJA Filozofia- system wartości, tradycji, stereotypow, norm, które ułatwiają pracownikom ich codzienne postepowanie. Filozofia okresla te wartości które uznawane sa w firmie i realizowane w praktyce. Misją Coca-Cola HBC Polska jest...

Wykład - funkcje planowania finansowego, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

Funkcje planowania finansowego: 1. funkcja bilansująca- dotyczy szerszego aspektu, polega nie tylko na bilansowaniu przyszłych inwestycji finansowych ale wiąże się z bilansowaniem wydatków i przychodów; wydatki nadmiernie przekraczające przychody, jeżeli nie wynikają z działalności rozwojowej prowa...

Wykład - kluczowe czynniki sukcesu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) Są to zasoby, kompetencje i umiejętności, które tworzą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na danym rynku obecnie i mogą zadecydować o możliwości osiągnięcia przez nie sukcesu w przyszłości Wskazują gdzie należy podejmować decyzje strategiczne przedsiębiorstwa. ...

Wykład - korzyści planu finansowego, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Korzyści planu finansowego: pozwala przewidzieć przyszłe potrzeby finansowe, a tym samym możliwe staje się z pewnym wyprzedzeniem ustalenie pojawiających się nadwyżek lub deficytów finansowych (zapewnienie płynności), przewidywanie deficytów pozwala z wyprzedzeniem na podjecie działań umożliwiając...

Macierz BCG - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

Macierz BCG- opracowana przez firme Boston Consulting Group w 1968r. określona jako macierz wzrostu udziału rynkowego. Macierz BCG pozwala na prezentacje portfela produkcji pr...

Macierz GB - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

Macierz McKinseya GE (General Electric) Analizowane są dwa wskaźniki: Długookresowa atrakcyjność sektora oceniana na podstawie np. stopy wzrostu rynku, długości cyklu życia produktu, natężenie konkurencji, czy koncentracji nabywców Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa- relatywny udział w rynku,...