Macierz GB - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierz GB - wykład, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Macierz McKinseya GE (General Electric)
Analizowane są dwa wskaźniki:
Długookresowa atrakcyjność sektora oceniana na podstawie np. stopy wzrostu rynku, długości cyklu życia produktu, natężenie konkurencji, czy koncentracji nabywców
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa- relatywny udział w rynku, koszt jednostkowy produkcji, zróżnicowanie produktu, jakość produktów, wizerunek na rynku.
Analizowanym czynnikom nadaje się wagi (sumują się do 1) i ocenia je wg. przyjętej skali przypisując oceny wysoka, średnia, niska (wg. pkt. 0-9).
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
Mocna Srednia Słaba
A
A
B
A
B
C
B
C
C
W macierzy wyróżnia się trzy główne strefy i ustala dla nich strategie:
1. trzy pola (A) w lewym górnym rogu zawierają silne JB. Firma powinna inwestować i rozwijać ten rodzaj działalności (strategia ekspansji)
2. Pola (B) pokazują SJB o przeciętnej atrakcyjności. Przedsiębiorstwo powinno rozwijać je selektywnie i skupiać się na ochronie bieżących dochodów (strategia selektywnego rozwoju)
3.Trzy pola (C) zawierają SJB o niskiej atrakcyjności, które należy wyeksploatować i zlikwidować (strategia eksploatacji i wycofania się z rynku).
Strategia ekspansji- polega na rozbudowie lub utrzymaniu silnej pozycji rynkowej firmy w danych dziedzinach. Wymaga to inwestycji, usprawnienia technologii, modyfikacji cech produktów, rozszerzenia asortymentu. Dosyć ryzykowna
Strategia selektywnego rozwoju:
s. ofensywna- stosowana dla SJB o słabych walorach konkurencyjnych i o wysokiej atrakcyjności przemysłu- poprawa pozycji oraz podjęcie konkurencji.
s. przejściowa- stosowana dla SJB o przeciętnych walorach konkurencyjnych i średniej atrakcyjności przemysłu- różnorodne działanie usprawniające produkcję i sprzedaż produktów- dążenie do zmiany pozycji konkurencyjnej.
s. defensywna- stosowana dla SJB o silnych walorach konkurencyjnych i małej atrakcyjności przemysłu, dąży do utrzymania korzystnej pozycji rynkowej, max. zysku przy unikaniu ryzyka
Strategia eksploatacji i wycofani się z rynku-
Zalecana jest przy małej i średniej atrakcyjności przemysłu oraz przy słabej Lub przeciętnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Zalety macierzy GE:
- ukazanie silnych i słabych stron portfela działalności firmy
- ustalenie właściwych strategii dla poszczególnych SJB
Wady macierzy GE:
- analiza wg. subiektywnych kryteriów
- nieuwzględnianie prognoz rozwoju sytuacji tylko analiza aktualnej sytuacji firmy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz