Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rodzaje materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Jolanta Kozłowska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2373

Tematem przewodnim notatki są rodzaje materiałów. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: moduły sprężystości, odkształcenie, prawo Hooke`a, wiązania między atomami, struktura krystaliczna, ruch dyslokacyjny, defekty powierzchniowe, stopy metali, wykresy fazowe, krystalizacja sto...

Materiałoznawstwo - podstawy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5033

Informacje zawarte w pracy poruszają kwestie takie jak: rodzaje materiałów, wiązania między atomami, wiązania w materiałach inżynierskich, struktura krystaliczna, kierunki w krysztale, struktura rzeczywistych kryształów, defekty punktowe, ruch dyslokacji, mechanizmy umocnienia, reguła dźwigni. ...

Powietrze

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Kozakowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3017

Informacje zawarte w notatce to: przemiany powietrza wilgotnego, mieszanie strumieni, schematy działania wentylacji grawitacyjnej, system belek chłodzących, moduły sufitowe, klimatyzatory, osuszanie powietrza. A także: badania jakości ścieków, ekonomiczne podstawy wyboru systemu zaopatrzenia...

Ankieta dotycząca jakości handlowej truskawek

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maria Bukowska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2653

... 1. CZY WAŻNA JEST DLA PANA(I) JAKOŚĆ KUPOWANYCH TRUSKAWEK?  jest zupełnie nieważna  jest niezbyt ważna  jest dość ważna  jest ważna  jest bardzo ważna... 6. PROSZĘ OKREŚLIĆ WAŻNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONYCH GRUP CECH JAKOŚCI ...

Projekt produkcji pieczywa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Mleko
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 6678

docx. Notatka to projekt produkcji chleba marchewkowego i porusza takie zagadnienia, jak: receptura chleba, opis surowca, opakowanie produktu, możliwości opakowalnicze dla pieczywa, opakowania stosowane w Piekarni Kazik, okres przydatności do spożycia, proces technologiczny, opis technologii pro...

Receptory jonotropowe i metabotropowe - omówienie, sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 12257

Receptory jonotropowe i metabotropowe Receptory jonotropowe - są to receptory błonowe, których pobudzenie prowadzi do bardzo szybkiej odpowiedzi efektora. W wyniku działania agonisty dochodzi do otwarcia kanałów (porów) w błonie komórkowej, po czym następuje napływ jonów z przestrzeni komórkowej do...

Zianie - omówienie , sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2814

Zianie zwiększony ruch powietrza w drogach oddechowych na skutek częstych i płytkich oddechów które wzmagają parowanie. Wentylacja minutowa zwiększona ponad potrzeby zapewnienia wymiany gazowej. Ruch powietrza w przestrzeni martwej, wentylacja pęcherzykowa, niezmieniona. Parowanie z błony śluzowej ...

Zwierzęta zmienno-stałocieplne - omówienie , sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3003

Zwierzęta zmienno- i stałocieplne, ekto- i endotermalne, brady- i tachymetaboliczne Podział ze względu na zdolność utrzymania stałej temperatury wewnętrznej Stałocieplne (homeotermiczne) ptaki i ssaki Zmiennocieplne (poikilotermiczne) gady płazy r...

Metody procesów produkcyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

Metody realizowania procesu przygotowania produkcji: Sekwencyjna - projektowanie procesu podzielone jest na zadania funkcjonalne przy czym rozpoczęcie kolejnego zadania następuje po zakończeniu, uzgodnieniu i ewentualnej korekcie zadania poprzedzającego. Współbieżna - projektowanie procesu oparte j...

Przechowywanie żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3668

doc zajmuje 24 strony i zawiera materiał związany z przechowywaniem żywności. Jest to część przedmiotu opakowalnictwo i przechowywanie żywności, który prowadzi dr inż. Bożena Sosnowska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Materiał zawiera takie zagadnienia jak: cele i zadania przechowalnict...