Rodzaje materiałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje materiałów - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim notatki są rodzaje materiałów.

Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: moduły sprężystości, odkształcenie, prawo Hooke`a, wiązania między atomami, struktura krystaliczna, ruch dyslokacyjny, defekty powierzchniowe, stopy metali, wykresy fazowe, krystalizacja stopów, obróbka powierzchniowa stali.

A także: żeliwa, metale ciężkie i ich stopy, materiały ceramiczne, zaprawy budowlane, nadprzewodniki ceramiczne, klasyfikacja polimerów, właściwości mechaniczne polimerów, izolacje, metody otrzymywania materiałów porowatych, materiały ceramiczne.

Rodzaje materiałów inżynierskich
Metale i ich stopy - stopy żelaza (żeliwo i stale), aluminium i jego stopy, miedź, nikiel, tytan i ich stopy.
Materiały ceramiczne i szkła - tlenki lub związki chemiczne metali z C, N, P i S, ceramiki są ciałami krystalicznymi, szkła - amorficznymi.
Materiały polimerowe -głównie związki węgla z wodorem, mogą zawierać O, N, F, Cl, S.
Kompozyty - składają się z co najmniej 2 materiałów należących do wymienionych grup.
Moduły sprężystościSprężystość - właściwość materiału, moduł sprężystości jest miarą oporu materiału podczas odkształcania. Materiały o małym module sprężystości są miękkie i podczas obciążania znacznie się odkształcają. NaprężenieDo klocka przykładamy siłę F, która jest przekazywana przez klocek i równoważona przez równą jej i przeciwnie skierowaną siłę, którą podstawa wywiera na klocek. Siła F działa jednakowo na wszystkie przekroje klocka równoległe do jego powierzchni. Mówimy, że klocek jest w stanie naprężonym. Rozróżnia się zazwyczaj 4 stany naprężenia:
Czyste (liniowe) rozciąganie lub ściskanie
Płaski stan naprężenia (2 naprężenia rozciągające np. ścianka balonu)
Naprężenie hydrostatyczne (np. w głębi oceanu - jednakowe ściskanie ze wszystkich stron)
Czyste ścinanie - skręcanie cienkiej rury - naprężenie ścinające - styczne
Odkształcenie- Jest reakcją materiałów na naprężenie. Tę cechę opisuje moduł sprężystości. Odkształcenia są wielkościami bezwymiarowymi.
Naprężenie normalne powoduje odkształcenie normalne
Naprężenie styczne powoduje powstanie odkształcenia postaciowego
Naprężenie hydrostatyczne powoduje zmianę objętości
Prawo Hooke'a
Moduły sprężystości są zdefiniowane przez prawo Hooke'a, zgodnie z którym dla wielu materiałów małe odkształcenia są w przybliżeniu proporcjonalne do naprężeń
Odkształcenie normalne jest proporcjonalne do naprężenia normalnego (rozciąganie, ściskanie osiowe)
Odkształcenie postaciowe jest proporcjonalne do naprężenia stycznego G - moduł ścinania
Ujemna zmiana objętości jest proporcjonalna do ciśnienia
K - moduł ściśliwości
Wiązania między atomami
charakterystyczne oddziaływania występujące pomiędzy atomami, grupami atomów, jonami lub cząsteczkami
powstają w wyniku oddziaływania, przyjmowania lub uwspólniania elektronów walencyjnych reagujących ze sobą atomów
w tworzeniu wiązania bierze udział głównie ostatnia powłoka elektronowa tzw. walencyjna
rodzaj wiązania między atomami zależy od właściwości pierwiastków tworzących związek chemiczny, można je scharakteryzować za pomocą elektroujemności, która jest umowną miarą "skłonności" atomu do przyciągania elektronów podczas tworzenia wiązania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz