Wykład - Macierz Mc Kinsey jako przykład "portfela krajów"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Macierz Mc Kinsey jako przykład Wykład - Macierz Mc Kinsey jako przykład

Fragment notatki:

Macierz Mc Kinsey jako przykład „portfela krajów”Macierz McKinsey (inne nazwy: macierz atrakcyjności produktu, macierz atrakcyjności rynku, macierz General Electric) sięga początków lat siedemdziesiątych. Polega na określeniu zmiennych określających czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w postaci atrakcyjności przemysłu (rynku) i pozycji konkurencyjnej wewnątrz danego przemysłu.
Główne założenia konstrukcji macierzy McKinsey: 1. przedsiębiorstwo powinno działać w sektorze bardziej atrakcyjnym, natomiast eliminować produkty z sektorów mniej atrakcyjnych, 2. firma powinna inwestować w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej, natomiast wycofać się z tych, która pozycja konkurencyjna jest słaba. Metoda McKinsey jest zwana inaczej dziewięciopolową macierzą analizy portfela produkcji przedsiębiorstwa. Macierz tę tworzą dwie zmienne: 1. atrakcyjność przemysłu, 2. ocena pozycji konkurencyjnej i siły finansowej firmy.
Etapy oceny atrakcyjności przemysłu/rynku1. Identyfikacja kryteriów dotyczących atrakcyjności przemysłu i wielkości rynku 2. Ważenie ocen (suma wag wszystkich kryteriów wynosi 1) 3. Ocena każdego przemysłu w skali od 1 do 5 gdzie 1-przemysł nieatrakcyjny, 5-przemysł bardzo atrakcyjny. 4. Zinterpretowanie ostatecznego wyniku atrakcyjności przemysłu Etapy oceny pozycji konkurencyjnej1. Etapy postępowania przy ocenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa: 2. Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa Nadanie wag 3. Ocena stopnia konkurencyjności w skali od 1 do 5 gdzie 1- słaba pozycja konkurencyjna, 5- mocna pozycja konkurencyjna 4. Interpretacja oszacowanych ocen
Zasady sporządzania macierzyNa osi rzędnych (Y), która wyznacza poziom atrakcyjności sektora oznaczamy wyniki pomiaru atrakcyjności każdego z przemysłów. Na osi odciętych (X) zaznaczamy pozycje strategiczna przedsiębiorstwa. Na przecięciu się dwóch wymiarów wyznaczamy punkt, który jest środkiem koła oznaczającego przedsiębiorstwo. Wielkość kół jest zależna od wielkości produkcji danego produktu w ogólnej produkcji danej firmy. Wewnątrz koła zakreślamy wycinki kół, które określają wielkość udziału w rynku danego produktu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo. Rozkład produktów w macierzy informuje nas o strategii jaką powinniśmy zastosować.
• grupa krajów A (pole 1 oraz znaczne części pól 2 i 4): najważniejsze rynki, o najlepszych szansach na długookresową obecność strategiczną tego przedsiębiorstwa, także jego inwestycji bezpośrednich; poddaje się je następnie szczegółowym badaniom w celu lepszego przygotowania odpowiednich decyzji;• ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz