Macierz McKinseya - Strategia konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierz McKinseya - Strategia konkurencji - strona 1 Macierz McKinseya - Strategia konkurencji - strona 2 Macierz McKinseya - Strategia konkurencji - strona 3

Fragment notatki:

MACIERZ McKINSEYA Macierz McKinseya nazywana jest także macierzą atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku lub macierzą GE.
Koncepcja tej macierzy powstała na początku lat 70-tych w firmie General Electric Corporation we współpracy z firmą doradczą McKinsey. W analizach produktu starano się wyeliminować słabości metody BCG, głównie zawarte w niej uproszczenia.
Dokonano zmiany w określeniu zmiennych z 1-wymiarowych na zmienne określające czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w postaci; atrakcyjności rynku (przemysłu)i pozycji konkurencyjnej wewnątrz danego przemysłu, co dało szersze możliwości analizy portfela produkcji na tle danego przemysłu czy sektora. Dostrzeżono także problem ograniczonej przydatności macierzy BCG do analizy portfela firm zdywersyfikowanych. Rozwiązaniem praktycznym stało się tworzenie SBU-strategicznych jednostek organizacyjnych, które są wyodrębnionymi częściami organizacji, które mają zidentyfikowanych konkurentów i dostawców oraz działają na odrębnych rynkach za pomocą własnych strategii konkurencji. Grupy produktów są analizowane pod kątem potrzeb jakie zaspokajają, technologii wytwarzania, wartości użytkowych, miejsca w portfelu produkcji.
Konstrukcja macierzy McKinseya opiera się na 2 założeniach:
firma powinna działać w sektorach najbardziej atrakcyjnych, likwidować zaś produkty z sektorów mniej atrakcyjnych.
przedsiębiorstwo powinno się skupić na inwestowaniu w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej, a wycofać się z tych, w których pozycja konkurencyjna firmy jest słaba.
Metoda McKinseya tj.9-polowa macierz analizy portfela produkcji przedsiębiorstwa
zbudowana na podstawie 2 zmiennych;
atrakcyjność przemysłu, mierzona w długim okresie
pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, która służy do pomiaru pozycji firmy w danym przemyśle na podstawie listy kluczowych czynników sukcesu.
Konstrukcja macierzy McKinseya wymaga określenia:
zestawu kryteriów oceny atrakcyjności przemysłu
zestawu kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej badanego przedsiębiorstwa
Ocena atrakcyjności przemysłu wymaga czynności tj.
identyfikacji kryteriów determinujących atrakcyjność przemysłu, jak wielkość rynku i jego wzrost, zyskowność przemysłu, atrakcyjność inwestycyjna, stabilność technologiczna etc.
ważenia ocen, chodzi tu o relatywną ważność kryteriów oceny atrakcyjności każdeho przemysłu z punktu widzenia w/w kryteriów
określenia całkowitego wyniku wartościowania kryteriów atrakcyjności przemysłu przez zsumowanie ocen ważonych
Opierając się na danych z analizy kluczowych czynników sukcesu, analizy Portera i punktowej oceny atrakcyjności sektora dokonujemy segmentacji strategicznej przedsiębiorstwa, a kolejnie konstruowania omawianej macierzy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz