Zarządzanie strategiczne

note /search

Analiza strategiczna - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1232

W.1. DZIEDZINY KLUCZOWE 1. Studia prospektywne kreowanie przyszłości firmy, miast (nie prognozowanie, nie ekstrapolacja); przedmiot s.p. - otoczenie. * scenariusze przyszłości - dot. otoczenia firmy, przy wielu scenariuszach- metascenariusz * wizje rozwoju (wizja zintegrowana) 2. Polityka strategic...

Zagadnienia zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1827

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...

Zagadnienia zarządzania strategicznego czII

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...

Zarządzanie strategiczne - definicja i teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1631

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie...

Podejmowanie decyzji strategicznych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Historia Firma Henry Jones Pottery powstała w 1887 roku gdy Henry wyemigrował z Anglii do Ohio. Wytwarzał naczynia gliniane na zamówienie klientów, którzy używali je do reklamy. Klienci zamawiali naczynia do żywności konserwowanej z etykietką „Bland's Groceries and Farm Supply", które rozdawali k...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integra...

Reengineering

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4025

...Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej ( przełomowej) poprawy osiągniętych wyników( takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość). Definicja ta...

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4760

dr hab. Kazimierz Śliwa. Notatka składa się z 11 stron. 1. Co to jest strategiczne zarządzanie i czym sie ono różni od zarządzania “niestrategicznego”? Strategia –forma wiązania obecnego stanu rzeczy z przyszłym stanem rzeczy. Strategiczne zarządzanie – występuje wtedy kiedy my musimy przewid...

Zarządzanie strategiczne

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 8463

w notatce znaleźć można informacje takie jak: rewolucja, klasyfikacja zmian Strategicznych, modele zatrudnienia, Kryzys, cykl życia kryzysu oraz podstawowe parametry zarządzania zmianą,. (05.03.2011 r.) T: Organizacja i zarządzanie „Or...

Analiza sektorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2121

Analiza sektorowa - zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora; musi być przeprowadzana dla każdego sektora w jakim działa firma; jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla ...