Analiza sektorowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sektorowa - strona 1 Analiza sektorowa - strona 2 Analiza sektorowa - strona 3

Fragment notatki:


Analiza sektorowa - zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora; musi być przeprowadzana dla każdego sektora w jakim działa firma;
jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla przedsiębiorstwa (potencjalnego inwestora)? jakie szanse lub zagrożenia powodują pozostawanie w sektorze?
które sektory, w jakich działa przedsiębiorstwo, stwarzają możliwości rozwoju?
jakie nowe sektory mogą w przyszłości stanowić pole działania dla przedsiębiorstwa? jaki byłby koszt wejścia do sektora?
Metody analizy strategicznej: analiza luki strategicznej
analiza pięciu sił Portera
analiza cyklu życia sektora
metoda punktacji atrakcyjności sektora
mapa grup strategicznych
krzywa doświadczeń
Wykresy luk strategicznych: luka zgodności - korzystna:
luka niedoboru - korzystna:
luka nadmiaru - niekorzystna:
Analiza pięciu sił Portera: groźba pojawienia się nowych konkurentów:
duża
średnia
mała
potencjalni konkurenci
siła oddziaływania głównych dostawców (od 0 do 5)
Sektor
siła oddziaływania głównych klientów (od 0 do 5)
Dostawcy: (1-6)
Klienci: (1-6)
groźba pojawienia się substytutów:
duża
średnia
mała
potencjalne substytuty
Sektor: liczba konkurentów
struktura udziałów w rynku
mapa grup strategicznych Groźba pojawienia się nowych konkurentów zależy od: wysokości barier wejścia
atrakcyjności sektora
wieku sektora
Groźba pojawienia się substytutów zależy od: wysokości barier wejścia
atrakcyjności sektora
wieku sektora
szybkości zmian technologii
Siła oddziaływania głównych dostawców zależy od: stopnia koncentracji sektora dostawcy
uzależnienia jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy
niepowtarzalności wyrobu dostawcy
łatwości i kosztu zmiany dostawcy
dużego udziału dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy
możliwości podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego
ostrości walki konkurencyjnej w sektorze dostawców
Siła oddziaływania głównych klientów zależy od: stopnia koncentracji sektora odbiorcy


(…)


ujemna
Liczba konkurentów
znaczna
znaczna
mała
mała
Struktura konkurencji
zmienna
stabilizująca się
stali liderzy
oligopole
Technologie
eksperymentalne
rozwijające się
dojrzałe
schyłkowe
Dostęp do sektora
łatwy
możliwy
bardzo trudny
brak zainteresowania
Schemat oceny wartości sektora.
Punktowa ocena atrakcyjności sektora.
Mapa grup strategicznych - jest narzędziem analizy konkurencji wewnątrz sektora…
… lecz zdolność i możliwość zaspokojenia określonych potrzeb klienta. Im wyższa zdolność zaspokojenia potrzeb, tym większa wartość dla klienta.
Produkty masowe trwałe wybierane są na podstawie cen, jakości, serwisu a produkty nierasowe wg jakości, marki, serwisu.
Podstawowe znaczenie dla budowy strategii konkurencji przedsiębiorstwa ma prawidłowa ocena najbardziej istotnych, z punktu widzenia klienta, czynników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz