Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu - strona 1 Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu - strona 2 Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Kazimierz Śliwa. Notatka składa się z 11 stron.

1. Co to jest strategiczne zarządzanie i czym sie ono różni od zarządzania “niestrategicznego”?
Strategia –forma wiązania obecnego stanu rzeczy z przyszłym stanem rzeczy.
Strategiczne zarządzanie – występuje wtedy kiedy my musimy przewidywać, wyprzedzać zmiany. Ma ono charakter długookresowy. Zarządzanie strategicznie niesie z sobą niepewność, która wiąże się z przewidywalnością. Można stosować w dużych i małych przedsiębiorstwach. Konieczność dostosowania się do zmian na rynku w celu przetrwania. Bardzo ważna cecha ZS jest dopatrzenie się w czym jesteśmy dobrzy.
Zarządzanie niestrategiczne- to zarządzanie które nie wybiega w przyszłość. Ma ono charakter krótkookresowy. W zarządzaniu niestrategicznym poziom ryzyka jest o wiele niższy, niepewność istnieje ale jej zakres jest o wiele niższy...

4. Przedstaw koncepcje konkurencyjnej przewagi i klasyfikacje jej źródeł
Pozycja konkurencyjna – to pozycja jaką przedsiębiorstwo zajmuje na rynku.
Przewaga to silna strona firmy istotna dla odbiorcy. Przewagę konkurencyjną mamy wówczas gdy jesteśmy lepsi od konkurentów i nikt się nas o nic nie pyta. Osiągamy wówczas nadrzędną pozycję wobec naszej liczby konkurentów. Pozwala ona na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty konkurencji. Wyraża się to w wyższej jakości produktu, niższej cenie i lepszej obsłudze lub bardziej kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta.
W ostatnich latach rozpoczęło się coś innego- powstał trend aby nie koniecznie być lepszym ale aby się rozwijać. Jest to tzw. podejście uczącej się organizacji. Należy przede wszystkim wykorzystać kapitał społeczny- co ludzie wiedzą, co mogą wiedzieć...
Zarządzanie strategiczne Co to jest strategiczne zarządzanie i czym sie ono różni od zarządzania “niestrategicznego”?
Strategia -forma wiązania obecnego stanu rzeczy z przyszłym stanem rzeczy. Strategiczne zarządzanie - występuje wtedy kiedy my musimy przewidywać, wyprzedzać zmiany. Ma ono charakter długookresowy. Zarządzanie strategicznie niesie z sobą niepewność, która wiąże się z przewidywalnością. Można stosować w dużych i małych przedsiębiorstwach. Konieczność dostosowania się do zmian na rynku w celu przetrwania. Bardzo ważna cecha ZS jest dopatrzenie się w czym jesteśmy dobrzy. Zarządzanie niestrategiczne- to zarządzanie które nie wybiega w przyszłość. Ma ono charakter krótkookresowy. W zarządzaniu niestrategicznym poziom ryzyka jest o wiele niższy, niepewność istnieje ale jej zakres jest o wiele niższy. Czynniki odróżniające zarządzanie strategiczne od niestrategicznego. :
- horyzont czasowy
- zarządzanie niestrategiczne posiada horyzont krótkookresowy
- w zarządzaniu strategicznym mamy postawę pro aktywną (musimy przewidywać zmiany, musimy wyprzedzać je)
- zarządzanie strategiczne bierze małą ilość zasobów - zarządzanie strategiczne jest bardzo kosztowne
- w zarządzaniu strategicznym poziom ryzyka jest wyższy
- w zarządzaniu strategicznym biorą udział wszystkie części organizacji. Scharakteryzuj “strategiczna decyzje”. Jakie sa glowne cechy strategicznych decyzji
Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.
Decyzje strategiczne wyznaczają cele i zadania, strategie dywersyfikacji, strategie

(…)

… na wiele sposobów, poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji produktu, obniżanie ceny produktu, intensyfikacja promocji produktu.
2.      Strategia rozwoju rynku - odnosi się do przedsiębiorstwa, które zamierza wprowadzić dotychczasowy produkt na nowy rynek: stopień ryzyka: przedsiębiorstwo poszukuje nowych miejsc sprzedaży
3.      Strategia rozwoju produktu - polega na pozostaniu na dotychczasowym rynku…
… Istotą działania ABB jest odpowiedzialny biznes
Przedstaw klasyfikacje strategii I. Ansoffa. Scharakteryzuj każda ze strategii
Anssof przyjał dwa kryteria do naszkicowania wzorów działań. Zakres rynku - obecny - czyli tam gdzie istnieje; nowy -czyli na całkiem nowym rynku
Produkty, usługi - obecny i nowy Strategia penetracji rynku - rynek i produkt obecny - przechwycenie klientów konkurencji i zdobycie nowych klientów, lub na obecnym rynku rozszerzenie bazy klientów robiąc produkt dostępnym tym klientom, którzy dotąd nie mogli go kupić. Taniej jest utrzymać starego klienta niż pozyskać nowego. Polega na umocnieniu swojej pozycji na dotychczasowym obsługiwanym rynku. Rozwój produktu - rynek obecny, produkt nowy - wprowadzanie nowego produktu na obecny rynek to strategia rozwoju produktu -proces trudny…
…- (pochodna strategii niskiego kosztu) - niski koszt wytwarzania zmienia się w niską cenę na rynku. W miarę dojrzewania rynku niska cena nie wystarczy w konkurencji. Ważna jest też lokalizacja.
ZRÓŻNICOWANIE PRODUKTU- polega na tym, że dany produkt w tym samym przedziale cenowym ma zapewnić szerszą gamę potrzeb. Np. hamburger + zabawka plastikowa dla dziecka. Polega na dodawaniu pewnych cech produktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz