Strategia marketingow-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia marketingow-opracowanie - strona 1 Strategia marketingow-opracowanie - strona 2 Strategia marketingow-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma być opracowywana tylko w sytuacjach zagrożeń. Jest ona potrzebna w każdej sytuacji. Jest również bardzo ważne, aby była ona traktowana jako część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.
Strategia powstaje w wyniku odpowiedzi na stawiane sobie pytanie: jakie cele sobie stawiamy i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć. Należy również pamiętać, że w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (końcowego) - maksymalizacji zysku.
Strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych" [J. Altkorn Podstawy marketingu]. Są to zatem problemy na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, oraz ogół wytycznych, które odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustaloną misją przedsiębiorstwa. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte w macierzy H.I. Ansoffa:
strategia penetracji rynku - ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku,
strategia rozwoju rynku - polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku,
strategia rozwoju produktu - polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt,
strategia dywersyfikacji działalności - polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem. Przedsiębiorstwo może dokonać dywersyfikacji: poziomej (np. producent obuwia zaczyna produkować odzież), pionowej (wstecz, np. malarz zaczyna produkować farby, oraz wprzód malarz otwiera galerię) lub równoległej (np. malarz zaczyna działać w branży gastronomicznej).
Przedsiębiorstwo staje także przed wyborem nabywców, oraz programu marketingowego. Strategia marketingu masowego - proponująca jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części, oraz strategia marketingu zróżnicowanego - proponująca poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe.
Ogół strategicznych decyzji dotyczących rynku tworzy tzw. marketingowy profil strategiczny przedsiębiorstwa, który stanowi podstawę planowania marketingu w długim okresie. Profil ten może podlegać zmianom na skutek przemian w przedsiębiorstwie oraz poza nim

(…)

… wykorzystanie potencjału firmy - minimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia - selekcja produktów - segmentacja rynku - redukcja kosztów - ulepszanie produktów konkurencyjnych - rozwój produktów - wchodzenie z nowymi produktami na nowe rynki Strategia konkurencyjna (mini-maxi): - eliminacja słabych stron firmy poprzez jak najlepsze wykorzystanie pojawiających się szans - inwestycje - powiększanie zasobów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz